• Werkzaamheden Damsluis

    Richard van Hoek Fotografie
  • cees vd wal, Cees vd Wal
  • cees vd wal, Cees vd Wal

Deuren historische Damsluis in onderhoud: ooit stond er 4 meter water tegenaan

H'VELD-G'DAM Op 6 mei startte Waterschap Rivierenland met onderhoud aan de Damsluis in Hardinxveld-Giessendam. Zo blijft de sluis goed werken. Toen de Peulensluis nog niet bestond, stond het zeewater tot aan de Damsluis. De werkzaamheden duren tot en met 7 mei.

De Damsluis heeft een belangrijke functie. Het vormt de verbinding tussen de Buiten-Giessen en de Giessen. Alleen via de Damsluis kunnen pleziervaartuigen van en naar de Alblasserwaard. De sluis is ruim een eeuw geleden gebouwd. De Buiten Giessen en industriegebied De Peulen waren toen nog buitendijks gebied, in open verbinding met de Merwede. De Damsluis scheidde de Giessen (-0,70m NAP) en de Merwede (tot +4m NAP bij hoogwater).

In de jaren '30 van de vorige eeuw werd de snelweg A15 aangelegd, die meteen ook de hoogwaterkering werd. De Peulensluis werd de nieuwe ontsluiting naar de Merwede. Van de Damsluis werden de stalen deuren vervangen door hout. De huidige deuren zijn van 1994. Ze worden er uit gehaald, gecontroleerd, opgemeten en terug geplaatst.

Tijdens de werkzaamheden wordt de Peulenstraat afgesloten vanaf de Molenstraat tot even voorbij de Damsluis. Voertuigen kunnen niet passeren vanwege een telescoopkraan. Voor voetgangers en fietsers is tijdens het hijsen van de sluisdeuren geen doorgang mogelijk. Bij de kraan is een verkeersregelaar aanwezig.

Het vaarverkeer is op 6 en 7 mei is bij de damsluis ook gestremd.