• Archief BDUmedia

Dirk Heijkoop voorgedragen als nieuwe burgemeester

H'VELD-G'DAM De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam heeft donderdagavond in een besloten vergadering haar voorkeur uitgesproken voor de heet Dirk Heijkoop als nieuwe burgemeester. De heer Heijkoop is momenteel wethouder in buurgemeente Molenwaard.

De heer Heijkoop is geen onbekende in de regio. De vertrouwenscommissie is overtuigd van zijn bestuurlijke kwaliteiten. Mede door de ervaring van de heer Heijkoop in de Alblasserwaard & Vijfheerenlanden en zijn kennis van de Drechtsteden wordt hij gezien als de persoon die de schanierfunctie tussen beide regio's kan vervullen.

De voorzitter van de vertrouwenscommissie, de heer W. de Ruiter, typeert de heer Heijkoop als volgt: ,,We kenden de heer Heijkoop al als ervaren en enthousiaste bestuurder. Wij vinden hem een man die vertrouwen uitstraalt en die naar aard en karakter goed past in Hardinxveld-Giessendam."

De gemeenteraad volgt het advies op van de vertrouwenscommissie, bestaande uit de fractievoorzitters van de zes fracties. In de afgelopen weken heeft de vertrouwenscommissie meerdere kandidaten gesproken en hem gekozen uit de achttien sollicitanten. De namen van de andere kandidaten blijven geheim. De gemeentewet schrijft dit voor en dat betekent ook dat over de procedure, de kandidaten, de sollicitatiegesprekken en de besluitvorming in de besloten raadsvergadering geen verdere mededelingen worden gedaan.

Nadat de raad zijn voordracht aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties kenbaar heeft gemaakt, rapporteert de Commissaris van de Koning eveneens aan de minister over de inhoud en het verloop van de procedure. Daarbij gaat hij in op zijn overleg met de gemeenteraad en de vertrouwenscommissie. De minister ontvangt de voorgedragen kandidaat en doet vervolgens een voordracht tot benoeming aan de koning. Door de ondertekening van het Koninklijk Besluit wordt de benoeming een feit, waarna beëdiging door de Commissaris van de Koning plaatsvindt. Deze beëdiging is voorzien op 17 november 2016 in een openbare raadsvergadering in het gemeentehuis.