Dorpsbehoud zoekt versterking

H'VELD-G'DAM Maatschappelijke organisaties spelen een steeds grotere rol. In de huidige samenleving is sprake van een zich op tal van terreinen terugtrekkende overheid, Hierdoor dreigen belangrijke zaken in de vergetelheid raken. Dat kan nadelig zijn voor een prettig leef- en woonklimaat. Daarom zoekt de Stichting Dorpsbehoud Hardinxveld-Giessendam bestuurlijke versterking.

Op de achtergrond is het bestuur van de stichting actief op veel terreinen in Hardinxveld-Giessendam. Door middel van informatiebordjes krijgen monumentale en markante woningen en kantoorpanden extra aandacht. Er zijn drie wandel- en fietsroutes in voorbereiding, een route Boven-Hardinxveld, een route Neder-Hardinxveld en een route Giessendam. De gemeente Hardinxveld-Giessendam heeft voor de drie routes de stichting onlangs een waarderingssubsidie toegekend.

Diezelfde gemeente raadpleegt met enige regelmaat het stichtingsbestuur over allerlei vraagstukken, zoals de verdere inrichting van Morgenslag, aanvragen voor het veranderen van rijks- en gemeentelijke monumenten en andere zaken.

De stichting werkt aan een fotoboek over het mooie langgerekte dijkdorp, wil de plaquette, die op het station nu grotendeels achter het struweel schuil gaat weer in het zicht krijgen en zo zijn er meer onderwerpen, die aandacht vergen.

Om het werk te kunnen verdelen over meer mensen, zodat alles naast de andere activiteiten handelbaar blijft, zoekt het huidige bestuur uitbreiding. Specifieke kennis is welkom, maar zeker geen vereiste. Wel is het van belang dat u hart heeft voor Hardinxveld-Giessendam. Dat u Hardinxveld-Giessendam nog meer 'op de kaart wilt zetten'. Als u meer wilt weten, of vrijblijvend een bestuursvergadering wil bijwonen, kunt u contact opnemen met de voorzitter, Dick de Jong, 06-22845889 of djdejong@planet.nl.