• Drechtraad

Drechtraad benoemt Drechtstedenbestuur

H'VELD-G'DAM De Drechtraad heeft de samenstelling van het Drechtstedenbestuur vastgesteld en kennis genomen van de portefeuilleverdeling. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart dit jaar is een nieuwe Drechtraad aangetreden. Deze heeft op voordracht van de raden van de zeven gemeenten en het advies van de formateur een nieuw Drechtstedenbestuur benoemd.

De formatie van het Drechtstedenbestuur is een gezamenlijke taak van de lokale gemeenteraden en de Drechtraad. In april heeft de Drechtraad voorzitter Wouter Kolff gevraagd om als formateur op te treden. In zijn brief aan de Drechtraad meldt de formateur dat hij -nadat in alle zeven gemeenten colleges waren geformeerd- met verschillende partijen gesprekken heeft gevoerd. In zijn advies heeft de formateur de aanbevelingen van een klankbordgroep uit de Drechtraad, de inbreng van de externe partners en de overwegingen en de suggesties van de colleges meegewogen.

Volgens Kolff heeft de regio een sterk dagelijks bestuur nodig met portefeuillehouders en een portefeuilleverdeling die de gemeente-overstijgende opgaven met kracht en kundigheid dragen: ,,Al met al werd ik als formateur geconfronteerd met een puzzel die ik op enigerlei wijze moest zien te leggen. Ik ben heel tevreden met dit resultaat. De voorgedragen kandidaten hebben de competenties en bestuurskwaliteit om gezamenlijk de regio te vertegenwoordigen en de regionale opgaven ter hand te nemen."

Kolff geeft in zijn brief aan de Drechtraad aan dat de samenstelling van dit bestuur is gedaan in het besef dat de regio nog in afwachting is van de uitkomsten uit de debatten en besluiten over de toekomst van de regionale samenwerking. Deze debatten en besluiten volgen op het Berenschotonderzoek (februari 2018) en een advies van de commissie Deetman (naar verwachting najaar 2018). Deze besluiten worden eind dit jaar verwacht.

De leden van het Drechtstedenbestuur en hun portefeuilles zijn: Alblasserdam: de heer Verheij, portefeuille Financiën; Dordrecht: de heer Burggraaf, portefeuille Economie 1; Dordrecht: de heer Heijkoop, portefeuille Sociaal 1; Hardinxveld-Giessendam: mevrouw Baggerman, portefeuille Coördinatie woonvisie; Hendrik-Ido-Ambacht: de heer Flach, portefeuille Economie 2, Coördinatie Public Affairs, vicevoorzitter Drechtstedenbestuur ; Papendrecht: de heer Paans, portefeuille Sociaal 2, ICT; Sliedrecht: de heer Tanis, portefeuille Bereikbaarheid; Zwijndrecht: mevrouw Van Dongen, portefeuille Coördinatie Energietransitie, Bedrijfsvoering (excl. ICT); Voorzitter: de heer Kolff, portefeuille Algemeen Bestuurlijke zaken, Communicatie; Secretaris: de heer Van den Wijngaart.