Drechtraad stemt in met groeiagenda 2030

H'VELD-G'DAM De Drechtraad heeft de 'Groeiagenda 2030: Goed leven in de Drechtsteden' vastgesteld als richtinggevend kader en gezamenlijke ambitie voor de ontwikkeling van dit gebied. De Groeiagenda verwoordt deze regionale ambitie langs drie opgaven: goed wonen, goed werken en goede bereikbaarheid. Daarbij geldt de energietransitie als verbindende opgave. Door dit besluit heeft de regio een gezamenlijk kader om krachtig mee naar buiten te treden.

De ambitie is om te groeien naar een regio met meer dan 300.000 inwoners. Dat geeft een sterkere basis voor voorzieningen, een grotere arbeidsmarkt en maakt het voor bedrijven aantrekkelijker zich hier te vestigen. Om dat doel te bereiken willen de gemeenten de komende jaren 25.000 nieuwe woningen bouwen.

De Drechtsteden zijn al topregio voor innovatie in de maakindustrie en de logistieke sector. De gemeenten ondersteunen de ingezette transitie van maritieme) maakindustrie naar een kennisgedreven industrie van harte. De ambitie voor de regio is een groei met 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen.

Als de Drechtsteden op gebied van wonen en werken vooruit willen komen zal de bereikbaarheid echt moeten verbeteren. Daarbij richten de gemeenten zich op versterken van het openbaar vervoer, verbetering van de Drechtring (N3, A15 en A16) en op slimme mobiliteit.

Samen met partners in de regio willen de Drechtsteden koploper zijn als het gaat om energietransitie. De komende jaren wil de regio los gaan van aardgas, benzine, diesel en andere fossiele energie. Daarnaast zetten de gemeenten in op energiebesparing en duurzame energiebronnen.

Om de ambities met de Groeiagenda kracht bij te zetten, is de website van de Drechtsteden ook geheel vernieuwd. De website www.drechtsteden.nl is deze zomer geheel aangepast aan de ambities uit de Groeiagenda. Op deze website worden de ambities die de regio heeft richting 2030 helder verwoord en worden ook de ontwikkelingen en vorderingen bijgehouden.