• Drechtsteden

Drie overheden slaan handen ineen voor innovatief bereikbare Drechtsteden

H'VELD-G'DAM De bereikbaarheid in de regio Drechtsteden staat onder druk en dat vraagt om goede samenwerkingsafspraken tussen Drechtsteden, Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat. Donderdag 20 april werden deze afspraken in Den Haag bekrachtigd door Drechtstedenbestuurder Hans Tanis, gedeputeerde van de Provincie Floor Vermeulen en directeur Netwerkmanagement van Rijkswaterstaat Willy Dekker, met het vaststellen van een samenwerkingsagenda. Het is voor het eerst dat met een regio zo intensief wordt samengewerkt.

Op de samenwerkingsagenda staan projecten waarvoor zij dit jaar concreet resultaten willen boeken en de bereikbaarheid op innovatieve manier willen verbeteren. Ieder jaar bekijken de drie partijen vanuit hun eigen ambities op het gebied van bereikbaarheid, duurzaamheid, innovatie en economie en ruimtelijke ordening, welke projecten samen opgepakt gaan worden. De komende tijd staan vele infrastructurele projecten in de Drechtsteden gepland en dus staat voor 2017 vooral bereikbaarheid op de agenda. Door nu goede afspraken te maken en ieders aanpak goed op elkaar af te stemmen, kunnen veel bereikbaarheidsproblemen worden voorkomen als de werkzaamheden van start gaan.

,,Vanuit het bedrijfsleven in de Drechtsteden juichen wij deze samenwerking toe. Samen kunnen we vernieuwen en de oplossingen voor de maatschappelijke innovatieve bereikbaarheidsagenda concreet gaan inzetten", aldus Jacob Klink en Bas Ort, namens alle ondernemersverenigingen die ambassadeur zijn van Samen Bereikbaar.

Naar verwachting zorgen nieuwe technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen er in de toekomst voor dat het gebruik van snelwegen verandert; ze zullen steeds minder negatieve effecten op hun omgeving hebben. Door schonere auto's verbetert de luchtkwaliteit en banden worden stiller. Dit vraagt om een nieuwe kijk op wegen en mobiliteit. De partijen onderzoeken samen met het bedrijfsleven welke innovaties interessant zijn in de Drechtsteden. Dit moet leiden tot concrete acties vanaf 2018 die de bereikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid op een innovatieve wijze verbeteren.