Driemaster en Merwedeschool vervangen schoolboeken voor tablets

H'VELD-G'DAM Schoolboeken zijn verleden tijd op Openbare Basisschool 'De Driemaster' en 'Merwedeschool'. Vanaf september werken de leerlingen vanaf groep 4 op tablets met het programma 'Snappet'. De makers van de app zijn zo zelfverzekerd dat zij de school per leerling een gemiddelde groei van 20 tot 40 procent garanderen.

Ton van Deutekom (bovenschools directeur), locatieleidsters Heleen van der Meijden (Driemaster Wielwijk), Annemieke Huisman (Driemaster Westwijk) en Judy van Boxtel (Merwedeschool) zijn lovend. Het werken met de tablets past goed binnen de manier van werken op beide scholen die gericht is op talentontwikkeling. Het programma, met opdrachten die zijn aangepast aan het individu, moet er voor zorgen dat kinderen niet worden over- en onderschat. De school verwacht dat kinderen hierdoor een hoger niveau kunnen bereiken.

Waarom werken jullie met Snappet?

Heleen: ,,Het is effectief. Snappet laat meteen zien of het gegeven antwoord goed is. Dit programma houdt alle ontwikkelingen bij en maakt dit inzichtelijk voor het kind en de leerkracht. Zij kunnen zien welke onderdelen extra aandacht, of uitdaging vereisen." Annemieke: ,,Daarnaast leven kinderen in een digitale wereld. Daar moet je op inspelen, je moet hen mediawijs maken. Het internet is een grote informatiebron waarin kinderen zelf op onderzoek kunnen gaan."

Is een leerkracht dan nog wel nodig?

Ton: ,,Ja, want de leerkrachten blijven instructies geven en vakken als schrijven, tekenen en muziek zijn hetzelfde gebleven. Leerkrachten wordt vooral tijd en energie bespaard doordat zij zich gerichter kunnen bezig houden met de niveauverschillen van leerlingen. Er is meer tijd vrij voor extra aandacht."

Werkt dat in praktijk ook zo?

Ton: ,,We werken nu vijf weken met de tablets. In de eerste weken waren we nog veel bezig met hoe Snappet werkte. Het systeem had toen ook nog geen data verzameld over de kinderen. Nu zien we langzaamaan dat resultaten de ontwikkeling van kinderen inzichtelijk maken."

Wordt er op deze manier niet te veel gericht op prestatie?

Heleen: ,,Uiteraard wil je dat kinderen presteren, dit naar eigen kunnen. Alle kinderen krijgen werk op hun eigen niveau." Annemieke: ,,Het gaat niet om hoge scores, maar om persoonlijke groei. Voorheen zocht de leerkracht divers werk als extra aanbod en nu wordt dit klaargezet door Snappet." Judy: ,,Kinderen zien direct of iets fout of goed is. Succeservaringen maakt de kinderen enthousiast en geeft motivatie."