Eén schoolgebouw voor Ichthusschool en De Driemaster

H'VELD-G'DAM De Ichthusschool en de De Driemaster krijgen samen een nieuw pand in de Wielwijk. Beide partijen en de gemeente hebben daarover de eerste afspraken gemaakt. De brede school moet uiterlijk in 2025 in gebruik worden genomen. De afspraken zijn vastgelegd in het Meerjarenplan Onderwijshuisvesting, dat samen met de basisscholen tot stand is gekomen, laat de gemeente weten.

door Ward den Besten

Een nieuw gebouw betekent goed nieuws voor Piet Walhout, directeur van de Ichthusschool aan de Pauwtjesmolen. De huidige school stamt nog uit de jaren 70 en is sterk verouderd. Walhout luidde in 2015 al de noodklok over de verouderde staat van het pand. Hij wees toen onder meer op de toiletten, wastafels en plafondplaten die volgens hem aan vervanging toe waren. Ook sprak hij van verkleurde, afgebrokkelde vloeren.

,,Dit is zeker naar onze wens'', reageert Walhout, die blij is dat een heel nieuw gebouw eindelijk ,,op de rit zit''. Al duurt het nog een lange tijd voordat het zover is. Als de leerlingen van de Ichthusschool eenmaal les krijgen in het nieuwe gebouw is het tien jaar verder sinds Walhout de oude staat van het pand aankaartte. Dat betekent dat nog een heel nieuwe generatie met het huidige pand moet stellen. ,,We zijn daarom zelf begonnen met opknappen'', zegt Walhout. Zo zijn onder meer de toiletten en vloeren vernieuwd. En binnenkort krijgt de school ook een verfbeurt.

Walhout zag wel het liefst de Ichthusschool een eigen pand krijgen, maar begrijpt dat dat vanwege de financiën mogelijk niet haalbaar is. ,,Landelijk zijn de ervaringen met brede scholen goed. En je kunt elkaar helpen'', zegt Walhout die in ieder geval blij is dat er nu duidelijkheid is.

Een nieuw gebouw is ook tot tevredenheid van Ton van Deutekom, de bovenschoolse directeur van het openbaar onderwijs in Hardinxveld. Ook hij ziet ,,grote kansen'' als de vestiging van De Driemaster aan de Pietersweer en de Ichthusschool onder één dak komen. De bovenschoolse directeur laat wel weten dat haast alles nog uitgewerkt moet worden, waaronder de locatie. Het pand zal hoe dan ook ergens in de Wielwijk komen, ,,waar de basis ligt van onze leerlingen'', stelt Van Deutekom.

Hij is tevens blij dat ook de Merwedeschool in Boven-Hardinxveld wordt aangepakt. Renovatie van een deel van het pand staat voor 2018 op de planning.