• Aria Baaij, vrijwilliger bij Pedaja.

    Aart Vermeij

'Een luisterend oor zijn'

H'VELD-G'DAM Vrijwilligers zijn onmisbaar in de samenleving. Ook in Hardinxveld-Giessendam wordt er veel werk door hen verzet. Aart Vermeij spreekt om de week met één van deze mensen. Deze week Aria Baaij.

door Aart Vermeij

Hoe is uw naam, wanneer en waar bent u geboren?

Ik ben Aria Baaij en ben geboren op 04-07-1974 in Hardinxveld-Giessendam.

Waar doet u vrijwilligerswerk?

Bij Stichting Waardeburgh locatie Zorgcentrum Pedaja, Claversweer 1 in Hardinxveld-Giessendam.

Wanneer is Pedaja geopend?

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad voordat de bouw kon startten. Dankzij de toen aanhoudende inzet van Ds. W. de Graaf kon toch op 28 november 1984 de opening van Pedaja plaatsvinden door Elco Brinkman, hij was indertijd minister van Welzijn, Volkshuisvesting en Cultuur, maar ook een oud inwoner.

Wat wordt er door Waardeburgh/Pedaja gedaan?

Stichting Waardeburgh biedt een scala aan zorg o.a.: Palliatief Terminale Zorg, Zorgalarmering, Huishoudelijke ondersteuning, Thuiszorg, Training en ondersteuning aan mantelzorgers. In Locatie Zorgcentrum Pedaja worden aan 28 mensen verzorging geboden en 32 mensen met een psychogeriatrische en somatische aandoeningen verpleeghuiszorg. Op de begane grond bevindt zich het restaurant, een kapsalon en een winkeltje waar niet alleen de bewoners, maar ook de senioren van omliggende wooncomplexen terecht kunnen. De geestelijke ondersteuning voor onze cliënten wordt aangereikt door onze geestelijk verzorger en de kerken waar we intensief mee samenwerken, zij verzorgen bovendien de weeksluitingen. Een spectrum aan activiteiten biedt de bewoners vele mogelijkheden. En dankbaar wordt er van onze hulp - zo'n 100 vrijwilligers- gebruik gemaakt.

Wat is uw taak hier?

Mijn taken hier zijn heel divers: Op de ontmoetingsmiddagen, waar de familie aanwezig is, zorg ik - uiteraard met anderen - voor een hapje en een drankje. Is er een optreden van een koor, dan zorg ik dat de mensen beneden worden gebracht en van koffie voorzien. Om de drie weken heb ik de leiding tijdens ,,Zingen bij het orgel" De bewoners krijgen 2 x per maand ook 's avonds de broodmaaltijd beneden geserveerd met wat extra's, bij toerbeurt verleen ik dan hulp. Dan hebben we nog de uitstapjes waar ik mijn medewerking aan verleen. Ik denk met veel plezier terug aan Cor waar ik 2 jaar mee heb samengewerkt. Hij was niet alleen chauffeur, maar wist ook de bewoners plezier te verschaffen. Tevens word ik erbij geroepen als mensen naar de dokter moeten. Dus werk genoeg. We zitten echt verlegen om mensen die de rolstoelen willen duwen, maar ook chauffeurs. Zij worden geleerd onze cliënten de juiste hulp te bieden bij b.v. in- en uitstappen.

Hoelang doet u dit werk al?

Sinds 1 november 2013

Wat is er mooi aan dit werk?

Een luisterend oor voor de bewoners te zijn in hun blijde en verdrietige momenten. De hartelijkheid spreekt me hier aan. Ze voelen dat ik er echt voor hen wil zijn en dat laten ze merken door hun dankbaarheid.

Wat is er moeilijk aan dit werk?

Weinig…… ehh als er mensen met dementie gedrag vertonen waarvan wij niet direct zien wat hen onrustig maakt, vind ik niet altijd makkelijk. Toch is het steeds weer gelukt hen rust te bieden. Een keer, terwijl ik bewoners naar beneden moest brengen vanwege een bijeenkomst, was er boven een mevrouw die verdriet had en dit met me wilde delen. Ik wilde naar haar luisteren, maar beneden werd ook op mij gewacht, dit vond ik een moeilijk dilemma. Mooi is het dan dat onze coördinator mij handvatten geeft, hoe je in zo'n situatie kunt handelen.

Waarom koos u juist voor dit vrijwilligers werk?

Mijn schoonzusje deed vrijwilligerswerk hier en vroeg me eens met haar mee te gaan. De sfeer die ik toen ervoer, vond ik zo bijzonder; ik ben niet meer gestopt. Het voelde als een warme deken hier te mogen werken. Met haar heb ik een tijdje ,,Rondom Het Woord" Bijbeluurtje geleid.

Meestal moet er samengewerkt worden, hoe gaat dat?

De vrijwilligers - de meesten werken hier al meer dan 5 jaar – verdelen de taken normaliter in goed overleg. Veel te danken hebben we aan onze coördinator Monica van den Berg, die ons ook leert de moeilijke dingen met elkaar te bespreken.

Hoe lang hoopt u dit werk nog te doen?

Zolang ik dit werk in goede gezondheid kan doen en ik zou ook graag als ik oud mag worden in dit huis willen wonen als het thuis niet meer zou gaan. Wel ben ik door het overlijden van mijn man 10 maanden geleden meer gaan werken voor mijn inkomen, waardoor ik noodgedwongen hier minder tijd in vrijwilligerswerk kan steken.

Heeft u of doet u betaald werk?

Ik werk nu bij elkaar 32 uur per week bij Tiendwaert en Everspack.