Eerste Kamer stemt in met samenvoeging Giessenlanden en Molenwaard

HOORNAAR De Eerste Kamer heeft dinsdagavond 10 juli ingestemd met de samenvoeging van Giessenlanden en Molenwaard per 1 januari 2019. Het wetsvoorstel werd aangenomen met een ruime meerderheid. Daarmee is ook het wettelijke traject afgerond en vormen Giessenlanden en Molenwaard vanaf 1 januari 2019 definitief de nieuwe gemeente Molenlanden.

Burgemeester Dirk van der Borg: ,,In januari 2014 is door de gemeenteraden besloten om een onderzoek uit te voeren naar de meerwaarde van een fusie tussen beide gemeenten. En nu, ruim vier jaar later, is de herindeling definitief. In de afgelopen periode is met veel enthousiasme gebouwd aan een gemeente die klaar is voor de toekomst, goed kan inspelen op kansen en ontwikkelen en waar de diversiteit van de kernen en initiatieven uit de samenleving centraal staan."

WERK NOG NIET KLAAR Burgemeester Rinette Reynvaan: ,,Het besluit van de Eerste Kamer is een belangrijke mijlpaal. Ons werk is echter zeker nog niet klaar. In de komende maanden zijn we nog volop aan de slag om het beleid van beide gemeenten te harmoniseren en te zorgen dat we inwoners en ondernemers van de nieuwe gemeente Molenlanden vanaf 1 januari 2019 daadwerkelijk kunnen verrassen met excellente dienstverlening."

VERKIEZINGEN Vanwege de fusie deden Giessenlanden en Molenwaard niet mee met de gemeenteraadsverkiezingen in maart van dit jaar. Net als in andere herindelingsgemeenten, vinden de verkiezingen plaats op 21 november 2018.