Eerste kivietsei gevonden in Schelluinen

SCHELLUINEN In een weiland bij Schelluinen is gisteren (zondag 8 maart) het eerste kievietsei van 2015 gevonden. De vondst is om 14.56 uur gemeld bij LandschappenNL. Het ei is gecontroleerd en er is vastgesteld dat het een vers ei is. De vinder is Wout Gorree van de werkgroep Weidevogels van de Natuur- en vogelwacht Alblasserwaard en heeft het ei gevonden op een graslandperceel in het Zuid-Hollandse Schelluinen. Bij controle bleek er inmiddels een tweede ei bijgelegd.

Met het vinden van dit kievitsei is het weidevogelseizoen 2015 begonnen. Vrijwilligers van de provinciale organisaties Landschapsbeheer, de Bond van Friese Vogelwachten en de sectie Weidevogels Vanellus vanellus van stichting Beheer Natuur en Landelijk Gebied (SBNL), trekken vanaf nu tot half juni het land in om waar nodig samen met boeren nesten te zoeken en te beschermen tegen verlies door landbouwwerkzaamheden.

Elk jaar broeden circa 200.000 broedparen kievit in Nederland. Dat is 25% procent van de Europese populatie en daarmee is Nederland zeer belangrijk voor de kievit. Onderzoek wijst uit dat het aantal broedparen afneemt met 5% per jaar door de intensivering van de landbouw. Op grasland loopt 20% tot 50% van de nesten risico als gevolg van landbouwkundige activiteiten zoals bemesten of maaien. Op akkerland zijn bijna alle nesten in gevaar door werkzaamheden als ploegen, eggen, inzaaien of mechanische onkruidbestrijding. Bescherming van nesten is daarom nodig. Ook is het van belang om grasland te creëren waar de kuikens van weidevogels veilig naar voedsel kunnen zoeken, zodat ze de kans krijgen te groeien en volwassen te worden. Dat kan kruidenrijk grasland zijn, maar ook bouwland met niet beteelde randen.