Elke dag NLDoet bij De Koperen Knop

H'VELD-G'DAM Als voorbeeld van een goed lopende vrijwilligersonderneming wordt vaak verwezen naar Museum De Koperen Knop. Daar zijn met elkaar meer dan honderd vrijwilligers actief. Iedereen bepaalt daarbij zelf de tijd die hij of zij hieraan besteed. En met elkaar zorgen zij ervoor dat het museum functioneert.

Het tweede weekend van maart zijn er bij tal van verenigingen en stichtingen weer activiteiten. Zij worden uitgevoerd door bekende en minder bekende personen. Vaak gaat het daarbij om werk waarvoor de instelling zelf geen geld vrij kan maken. Maar NL-doet is een momentopname. Er zijn veel instellingen waar het hele jaar door veel vrijwilligerswerk wordt verricht. Dat zal in de toekomst nog toenemen, omdat de overheid zich in toenemende mate zal terugtrekken als geldschieter, uitvoerder van werken en het beschikbaar stellen van ruimten. Het particulier initiatief zal steeds belangrijker worden voor het voortbestaan van niet commerciële instellingen.

Een goed voorbeeld daarvan is het Cultureel en Historisch Centrum in de Alblasserwaard De Koperen Knop. Daar gebeurt verreweg het grootste deel van het werk door een groot aantal enthousiaste vrijwilligers. Zo heeft de afgelopen winter de museumtuin weer een grondige onderhoudsbeurt gehad en zijn alle gebouwen weer goed op onderhoud nagelopen. Intussen is het binnen-schilderwerk een eind gevorderd. Maar niet alleen op het gebied van het werken met de handen, maar ook tal van andere functies, worden er belangeloos gedaan door in teamverband werkende vrijwilligers.

Zo is men bij het museum momenteel bezig met de voorbereidingen van een theetuin. Deze komt achter het museum, waar het altijd gezellig vertoeven is. Op vrijdag 11 maart 2016 krijgt het museum hierbij steun van een aantal medewerkers van de Rabobank Merwestroom, die schoonmaakwerkzaamheden komen verrichten.

Een andere klus is het verplaatsen van het stookhuisje, van het terrein van Binnendams 48 naar de museumtuin, Binnendams 6. Alle benodigde vergunningen zijn inmiddels rond, zodat zeer binnenkort met de - voorzichtige - sloop, het vervoer naar het museumterrein en de opbouw daar kan worden begonnen. Hiervoor hebben zich een aantal vrijwilligers aangemeld, terwijl er ook ondersteuning komt van de Buurtvereniging 'Van Spoor tot Knop' en van de Diaconie van de Hervormde Gemeente Giessendam - Neder-Hardinxveld op wiens terrein het gebouw thans staat.

Als ook u geïnteresseerd bent in vrijwilligerswerk voor Museum De Koperen Knop, dan bent u van harte welkom voor een oriënterende bespreking. Het museum zoekt medewerkers voor een groot aantal verschillende interne functies. Als u meer wilt weten kunt u bellen met de museumdirecteur, Alida de Jong-Ambachtsheer, 06-14148618. Het adres van het museum is Binnendams 6, 3373 AD Hardinxveld-Giessendam.