• Wateroverlast

    Richard van Hoek Fotografie

Emotie voert boventoon in debat wateroverlast

Donderdag toonden alle partijen hun medeleven. Via de motie spreekt de gemeenteraad zijn zorgen uit 'over het feit dat het Waterschap geen afdoende maatregelen kan treffen bij extreme buien.' De raad vraagt het college om samen met het Waterschap te kijken naar pragmatische maatregelen om wateroverlast te beperken. Ook wil de gemeenteraad dat maatregelen die al onderzocht worden maar nog niet zijn uitgevoerd, zoals een calamiteitenbemaling en waterbergingsmogelijkheden, versneld moeten worden uitgevoerd. De raad is daarnaast van mening dat de theoretische benadering van de hoeveelheid neerslag die kan vallen niet meer overeenkomt met de werkelijkheid en dat daar op ingespeeld wordt.

Wethouder Boerman en burgemeester Roel Augusteijn spraken hun waardering uit over de motie. ,,Mensen moeten vertrouwen hebben dat we er alles aan doen om dit op te lossen en dat de overheid er voor hen is'', zei Augusteijn, die de motie ziet als een teken van betrokkenheid met de samenleving. ,,Het is huiveringwekkend om mee te maken dat dit weer gebeurt, terwijl gezegd wordt dat dit verschijnsel maar één keer in de honderd jaar voor komt. Dat moeten we als overheid dan ook niet meer zeggen, want dat klopt niet'', aldus de burgemeester in een persoonlijke noot over wat hij die maandag aantrof toen hij samen met Boerman de getroffen woningen bezocht.

Boerman ziet de motie als een aanmoediging voor alles was het college heeft proberen te doen. De materie is volgens hem ingewikkeld en oplossingen zijn niet zomaar voorhanden. Hij pleit tegenover de raad voor een Rijksfonds. ,,Feitelijk zal er een saneringsregeling moeten komen van het Rijk. Een opkoopregeling voor laaggelegen woningen die op normaal niveau kunnen worden teruggebouwd. Het Rijk heeft miljarden ervoor over om ons te beschermen tegen water vanuit de rivieren en vanuit zee. Maar de vijand is binnen de poort.''

De wethouder en burgemeester gaan binnenkort met de dijkgraaf van het Waterschap op gesprek. Toch is Boerman voorzichtig: ,,We moeten niet de indruk wekken dat dit zomaar is opgelost. Het Waterschap kijkt met meer afstand tegen deze materie aan. Maar we gaan proberen het verdriet over te brengen.''

De motie is samengesteld door SGP en TAB. Voor de oppositiepartijen, die de motie wel steunen, gaat deze eigenlijk niet ver genoeg. PvdA-raadslid Eelke Kraaijeveld zegt dat de mensen actie verwachten. Hij ziet graag een actieplan met concrete maatregelen opgesteld worden. Ook Martin van Rossum (VVD) vindt de motie niet ver genoeg gaan. Hij wil het college een mandaat geven om een 'pittig gesprek' te voeren met het Waterschap. Wim de Ruiter (CDA) heeft schriftelijk vragen gesteld waarom het onderzoek naar oplossingen inmiddels al een jaar duurt. Daarnaast constateert Jan Nederveen van ChristenUnie dat het college sinds de bui van vorig jaar niet op zijn handen heeft gezeten. Maar ook hij pleit voor een daadkrachtiger optreden en pleit voor een lobby bij het Waterschap.