• Archief BDUmedia

'Enquête omleidingsroute'

H'VELD-G'DAM De gemeente moet omwonenden van de Nieuweweg opnieuw vragen wat zij vinden van een mogelijke omleidingsroute voor vrachtwagens via nieuwbouwlocatie Middenwetering. Daarvoor pleit het CDA, dat een enquête wil. In tegenstelling tot wat de gemeente doet voorkomen is er volgens de partij namelijk weinig draagvlak voor een vrachtwagenroute door het nieuw te ontwikkelen woongebied tussen het industrieterrein en de Parallelweg.

Door Ward den besten 

Om de verkeersdrukte op de Nieuweweg-Noord het hoofd te bieden worden verschillende mogelijkheden bekeken. Daarover is de gemeente vorig jaar in gesprek geweest met omwonenden.

Een maatregel die het college onlangs heeft genomen is het verlagen van de verkeerssnelheid in de geplaagde straat tot 30 kilometer per uur. Op aangeven van de bewoners wil de gemeente daarnaast het vrachtverkeer tussen de snelweg en de Parallelweg omleiden. Daarvoor wordt een alternatieve route onderzocht.

Onlangs maakte de gemeente bekend dat het vrachtverkeer niet over het industrieterrein en de Sluisweg kan, omdat die laatste weg te smal is. Ook omdat daar veel kinderen fietsen vanwege de sportvoorzieningen is dat niet wenselijk. De gemeente overweegt daarom een nieuwe route die nog aangelegd moet worden. Die gaat via het voormalige BAM-terrein door de huidige groenstrook Middenwetering, nabij de ijsbaan. In de toekomst komen daar huizen.

De gemeente gaf aan dat het draagvlak voor deze ,,definitieve oplossing'' groeit. Maar daar is volgens het CDA geenszins sprake van. De partij wil dat er nog eens goed gekeken wordt naar de Sluisweg. Die is breder te maken door bomen weg te halen. Volgens het CDA verkeren die binnenkort in slechte staat en zullen hoe dan ook gekapt moeten worden. Ook geeft het CDA aan dat op de Sluisweg fietsers en autoverkeer gescheiden zijn, in tegenstelling tot de Nieuweweg. Daarnaast denkt de partij dat vrachtwagens en kinderen op andere tijden van de dag gebruik zullen maken van de Sluisweg.