• Gemeente Hardinxveld-Giessendam

Enquête over maritieme opleidingen

H'VELD-G'DAM De gemeente onderzoekt samen met Hardinxveldse maritieme bedrijven en STC Group of er behoefte is aan maritieme opleidingen in Hardinxveld-Giessendam en de regio. STC Group heeft daarom een enquête opgesteld. STC Group is de onderwijs- en kennisinstelling voor scheepvaart, logistiek, transport, havens en procesindustrie.

Wethouder Benhard van Houwelingen legt uit waarom: ,,Via de enquête krijgen we meer inzicht in de behoefte aan maritiem personeel. Welke functies zijn er op korte en langere termijn nodig? En op welk niveau? Naar aanleiding van de uitkomst kunnen opleidingen ontwikkeld en aangeboden worden."

De arbeidsmarkt is flink in beweging. Marktomstandigheden, technische en sociale innovaties vragen om steeds meer kennis en flexibiliteit. Dit betekent ook dat het onderwijs en het bedrijfsleven meer moeten gaan samenwerken om toekomstbestendige flexibele talenten op te leiden

In de gemeente Hardinxveld-Giessendam is daarom vorig jaar een verkenning gestart. Gemeente, scheepswerven (Neptune, Damen Shipyards Hardinxveld, Den Breejen Shipyard, Holland Shipyards en Bouwmensen Zuid-Holland Zuid stelden vast dat er veel signalen zijn die aangeven dat er behoefte is aan goede, gerichte opleidingen in onze regio in met name de maritieme sector. De wethouder vervolgt: ,,Daarom moeten we samenwerken aan het ultieme doel: het veilig stellen van de toekomstige beschikbaarheid van gekwalificeerde en flexibele arbeidskrachten voor onze bedrijven, werven, toeleveranciers en dienstverleners."

Inmiddels zijn er meerdere partijen bij de verkenning aangehaakt: STC Group, Werkendam Maritime Industries en de gemeente Werkendam. Ook is er een verbinding gemaakt met de Leertuin Maritieme Economie, waarin onderzocht wordt hoe de maritieme belangen in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden behartigd kunnen worden.

Eind 2017 worden de resultaten van de enquête en de vervolgstappen bekend gemaakt tijdens een inspiratievolle bijeenkomst. Ieder bedrijf dat de enquête heeft ingevuld ontvangt een uitnodiging voor deze bijeenkomst. Ondernemers kunnen de enquête invullen via de brief die ze hebben ontvangen. Ondernemers die geen brief hebben ontvangen, kunnen de enquête invullen via https://stc-bv.nl/informatie/enquete.

Op de foto van links naar rechts:

Xanthine Jut accountmanager bedrijven gemeente, Erik van Noordenne - Bouwmensen Zuid-Holland Zuid, Johan Hoogendoorn- Holland Shipyards, Benhard van Houwelingen wethouder, Rob den Breejen- Den Breejen Shipyard, Corné Hulst- STC group, Johan van Vuuren- Neptune, Wout Mes- Damen Shipyards Hardinxveld, Karin Struijk- Werkendam Maritime Industries, Danielle van Woerkum- Damen Shipyards Hardinxveld.