• Boerderij en Erf
  • Boerderij en Erf

Ervenwerkgroep exposeert namen

HOORNAAR De Werkgroep Boerenerven heeft in Streekcentrum Het Liesvelt een expositie ingericht rondom de namen van boerderijen en andere landelijke gebouwen. De werkgroep verzorgt het paviljoen van Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden en komt jaarlijks met een ander thema. Dit jaar is de keuze gevallen op de namen en de herkomst ervan. Daarnaast is het model van de ontginningsboerderij van Meine Mollema te zien.

Tijdens een rit door het gebied blijkt dat heel wat bewoners hun boerderij of huis een naam hebben gegeven. Bijna altijd zit daar een verhaal achter. Van de huidige bewoner of van vroegere bewoners. Bekende benamingen uit het midden van het werkgebied zijn: de Maria Johanna Hoeve, 't Slot en De Gave Gulden. Die naamgeving komt van oorsprong uit de tijd dat er nog geen adresseringen waren, dus van voor de Franse Tijd. Toch was het ook daarvoor nodig om een pand aan te duiden, bijvoorbeeld bij verkoop of bij de vestiging van een recht. Al eerder gold datzelfde met landerijen en velden. Vaak werd met een dergelijke naam aansluiting gezocht bij een plaatselijke situatie of een bezitter of bewoner. Op de bescheiden expositie in Groot-Ammers staat centraal wat nog resteert van die naamgeving en wat er nadien is bijgekomen.

ONTGINNINGSBOERDERIJ Voorafgaand aan de bouw van het complex De Zes Molens aan de Lage Giessen te Hoornaar is een archeologisch onderzoek uitgevoerd, omdat was gebleken dat hier vroege bewoning moet zijn geweest. Het bleek een waardevol onderzoek, waarbij de resten van een boerderij tevoorschijn kwamen, zoals deze in de ontginningstijd in deze streek werden gebouwd. Dit type, de bootvorm, werd destijds gebouwd tussen ± 850 en 1125 na Chr. De bouwperiode wordt verondersteld op begin twaalfde eeuw, 900 jaar geleden. Meine Mollema uit Noordeloos heeft van deze ontginningsboerderij een natuurgetrouw model gemaakt. Deze is, voorzien van nadere informatie, ook in het zelfde paviljoen te zien.

MEER INFORMATIE Boerderij & Erf Alblasserwaard-Vijfheerenlanden wil in haar nieuwsbrief 'Boer & Hoeve' graag informatie opnemen over de achtergrond van boerderijnamen. Iedereen die iets interessants te melden heeft kan dit per email sturen naar het secretariaat van Boerderij & Erf A-V: secretariaat@boerderijenerf.nl. Zie voor informatie over Boerderij & Erf A-V de website www.boerderijenerf.nl.