• Raadzaal Gemeentehuis

    Richard van Hoek Fotografie

'Evenveel mensen kiezen voor Gorinchem als voor Drechtsteden'

Ward den Besten

t @warddenbesten

H'VELD-G'DAM Uit de burgerenquête kwam naar voren dat de helft van de inwoners voor Drechtsteden kiest en de andere helft voor Gorinchem. Dat zei burgemeester Roel Augusteijn vorige week nadat het college bekendmaakte dat het Drechtsteden aan de raad adviseert. In de enquête werd de vraag weliswaar niet direct gesteld, maar uit opmerkingen van inwoners werd dat duidelijk, stelt de burgemeester. ,,De ene helft zei zus, de andere helft zei zo. Het resultaat was fiftyfifty'', aldus Augusteijn.

,,De bedoeling van de enquête was de burgers te vragen wat zij belangrijk vinden voor onze gemeente'', vult wethouder Theo Boerman aan. ,,Aan ons was de vraag of dat linksom of rechtsom is te bereiken. Grosso modo is datgene waar de burgers belang aan hechten zowel door samenwerking met Gorinchem als met Drechtsteden te realiseren. Er was dus geen reden om één van beide opties af te laten vallen op grond van de uitslag van de burgerenquête.''

Volgens het college vinden burgers het belangrijk dat korte lijnen met de gemeente in stand blijven en dat ze kunnen blijven wonen op de manier zoals ze dat nu in Hardinxveld doen. Daarnaast zegt Augusteijn dat mensen vooral duidelijkheid willen. ,,Voor ons kan Drechtsteden die duidelijkheid garanderen. En de discussie afronden.'' De burgervader verwijst daarmee naar de toekomstbestendigheid van de gemeente die volgens het BMC-rapport het best gewaarborgd wordt binnen het Drechtstedenverband.

Zaterdag hielden VVD en PvdA hun eigen burgerpeiling. Met 187 van de bijna 300 stemmen voor Gorinchem tegenover 75 stemmen voor Drechtsteden, toonde die een heel andere beeld. Vraag is wel in hoeverre die peiling representatief is. Tijdens de braderie in de Peulenstraat vroegen zij voorbijgangers naar hun voorkeur. ,,Ik heb geen statistieken erop losgelaten'', zegt VVD-fractievoorzitter Martin van Rossum over de representativiteit van de peiling. ,,Maar voor mij is het duidelijk dat er een grote groep is die zich niet kan vinden in de keus van het college. Ik ben oprecht verrast dat het verschil zo groot is.''

,,Wij hebben met deze peiling een gat proberen te vullen, die het college heeft laten liggen'', zegt van Rossum over zijn beweegredenen achter de minipeiling. ,,Ik hoorde bijvoorbeeld van mensen dat ze de burgerenquête niet hebben ingevuld, omdat de vraag voor Drechtsteden of Gorinchem daarin niet werd gesteld.''