• Archief BDUmedia

Excuses burgemeester aan kampbewoners

H'VELD-G'DAM Burgemeester Dirk Heijkoop heeft zijn excuses aangeboden voor de manier waarop het woonwagenkamp in een kwaad daglicht is gesteld. ,,Laat ik voorop stellen dat het nooit de intentie is geweest om wie dan ook - een groep mensen of de mensen die zich aangesproken voelen - te stigmatiseren'', aldus Heijkoop donderdag. ,,Laat ik daar heel helder in zijn.''

De burgemeester reageerde op de woorden van oud-wethouder Paul Letterie, die namens de woonwagenbewoners insprak tijdens de raadsvergadering. Letterie en de kampbewoners hekelen een passage in de startnotitie van het Lokaal Integraal Veiligheidsplan dat recent door de gemeente is opgesteld. Daarin wordt het woonwagencentrum als risicogebied genoemd voor ondermijnende criminaliteit.

Letterie uitte eerder al in felle bewoording zijn ongenoegen en deed dat donderdag nog eens dunnetjes over. Hij vindt dat er sprake is van smaad omdat de politie noch de gemeente concrete signalen heeft ontvangen van criminaliteit op het woonwagenkamp. Hij wil dat de raadsleden zich erover uitspreken: ,,De bewoners verwachten op enig moment stellingname van u.''

Letterie zegt dat de bewoners last hebben ondervonden van de manier waarop het kamp is afgeschilderd. Volgens de oud-wethouder moest een van hen zich bijvoorbeeld bij zijn baas komen verantwoorden.

Heijkoop betreurt de beeldvorming in de startnotitie. ,,Het is absoluut niet de bedoeling geweest om daar een bepaalde groep mensen mee aan de kant te zetten'', aldus de burgemeester. ,,Ik vind het jammer dat het inderdaad verkeerd overgekomen is. Zo is het niet bedoeld geweest.''

De tekst in de startnotitie wordt evenwel niet aangepast. Het document is ter voorbereiding op een nieuw veiligheidsbeleid van de gemeente. Heijkoop zegt dat nog maar ,,de vraag'' is of in het definitieve veiligheidsplan het woonwagenkamp wordt genoemd. ,,Als iemand zich benadeeld voelt, dan spijt me dat zeer. Maar ik kan het ook niet veranderen. Het staat zoals het er staat.''