• Ab Donker

Extra maatregelen bij droogte

H'VELD-G'DAM Waterschap Rivierenland doet er alles aan om zo veel mogelijk water in het gebied te brengen en te houden. Op verschillende plekken plaatsen ze daarvoor extra pompen. In het hele gebied maaien ze de watergangen extra. Door de extreme en aanhoudende droogte kunnen er watertekorten ontstaan in de kleinere vertakkingen van het watersysteem. Hieronder een indruk van wat het Waterschap Rivierenland per regio doet om zo veel mogelijk water in het gebied te brengen en te houden.

Waterschap Rivierenland inspecteert droge kades en treft extra maatregelen, zoals het plaatsen van extra pompen. 

 

DE BETUWE De Betuwe krijgt water via de Linge. Bij Doornenburg pompt Waterschap Rivierenland normaal gesproken water uit het Pannerdensch Kanaal in de Linge. Om dit bij de dalende rivierstand te kunnen blijven doen, hebben ze de positie van gemaal 'de Pannerling' aangepast. Het gemaal is verder in de rivier gelegd. Op 30 juli is besloten om extra bemaling bij de Pannerling bij te leggen.

Langs de Nederrijn pompen ze normaal gesproken water in bij het Kuijkgemaal bij Randwijk. Rijkswaterstaat houdt het waterniveau in de Nederrijn hoog genoeg, zodat Waterschap Rivierenland nog water kan inlaten.

Bij de waterinlaat Bonte Morgen bij Ingen zijn twee extra pompen geplaatst. Vanaf het Amsterdam-Rijnkanaal zetten ze een extra pomp in bij Ravenswaaij.

 

VIJFHEERENLANDEN Ook de Vijfheerenlanden zijn onderdeel van het stroomgebied van de Linge. Hier neemt het waterschap maatregelen om water zo lang mogelijk vast te houden. In de polders zijn de peilen verhoogd tot aan en zelfs soms wat boven de marge. Bij het Kolff-gemaal in Hardinxveld hebben ze een schuif met pompen geplaatst, zodat we water uit de Merwede naar het kanaal van Steenenhoek kunnen pompen. Vanaf 1 augustus draaien deze pompen dag en nacht.

Het waterschap heeft aan de Provincie Zuid-Holland gevraagd om op het Merwedekanaal spaarzaam te schutten bij de sluizen in Vianen en Gorinchem. Dat bespaart per keer veel water uit de Linge en het Merwedekanaal. Daardoor kunnen de wachttijden voor de scheepvaart oplopen.

 

ALBLASSERWAARD In de Alblasserwaard inspecteren ze regelmatig preventief enkele kades op scheuren door droogte. Bij de molens van Kinderdijk laat het waterschap extra water in vanaf de Lek. Zo houden ze het waterniveau in de polders zo goed mogelijk op peil, zo lang het zoutgehalte van het water uit de Lek dit toelaat.

Vanwege de lage rivierstand is het heel beperkt mogelijk om in de Gantel bij Papendrecht rivierwater in te laten. Het waterschap houdt in de gaten of de waterstand in de polder hierdoor te laag wordt. Daartoe plaatsen ze op vrijdag 3 augustus een aanvullende bemalingspomp om het peil weer op het juiste niveau te brengen.

Bij Meerkerk hebben ze een extra pomp geplaatst om meer water richting de polder aan te voeren.

Daarnaast zorgt een tractor met mobiele pomp op plaatsen waar het waterpeil het laagst staat, voor extra aanvoer van water.

 

RIJK VAN NIJMEGEN In een deel van het Rijk van Nijmegen en de Ooijpolder bestaat geen mogelijkheid om water in te laten. Op hoge gronden vallen sloten droog. Veel vissen trekken tijdig naar lager gelegen water. De polders ten westen van Nijmegen kunnen ze nog van voldoende water voorzien.

 

LAND VAN MAAS EN WAAL Het Land van Maas en Waal krijgt water uit het Maas-Waalkanaal. Vanuit de Maas laten we extra water in het gebied, bijvoorbeeld via inlaatpunten bij Maasbommel en Alphen.

 

BOMMELERWAARD De Bommelerwaard krijgt water uit de Afgedamde Maas en de Maas. Om het water in de polder bij Poederoijen zo hoog mogelijk te houden, laten ze voor het eerst sinds 1976 water uit de Afgedamde Maas het gebied in stromen. De gemalen bij Hedel en Kerkdriel draaien op volle toeren om zo veel mogelijk water aan te voeren. Op hoge gronden langs de rivierdijken in de buurt van Zuilichem en Gameren zakt het water weg door de lage rivierstand. Het waterschap heeft extra bemaling ingezet.

 

LAND VAN ALTENA Het Land van Altena krijgt water uit de Maas en de Afgedamde Maas. Dat gebeurt bij Genderen, Peerenboom, Wijk en Aalburg en Woudrichem. Ook hier zakt het water op hoge gronden weg.

Er is een uitzondering op het beregeningsverbod: vanaf 31 juli mag in de Noordwaard voorlopig wel overdag beregend worden. Dit komt doordat de Noordwaard een gebied is met een heel eigen karakteristiek. Er zijn zeven kleine, op zichzelf staande polders zonder kleine vertakkingen in het watersysteem. Per polder zijn er slechts een à twee grondeigenaren. Het water kan er dus goed verdeeld worden. Bovendien is er in de omgeving van de Noordwaard veel water beschikbaar dat gemakkelijk in het gebied ingelaten kan worden. Anders dan in de rest van het rivierengebied is het in deze kleine polders mogelijk om met het beschikbare water alle gebruikers te bereiken.  

 

TIELERWAARD Door de vele beregening komt het water in de Tielerwaard niet tot aan de hogere gronden in de buurt van de Waaldijk. Het waterschap heeft twee extra pompen ingezet in de Oud Culemborgsche Vaart, ter hoogte van Poldermolen Waardenburg en Haarstraat Tuil. Bij FruitMasters aan Het Oosteneind in Geldermalsen staat een extra pomp om meer water aan te voeren richting Tuil / Waardenburg. Bij de Peersteeg in Hellouw staat extra bemaling om het gebied Hellouw / Haaften te helpen.