• joost van velsen

Extra waardering voor mantelzorgers in Hardinxveld

H'VELD-G'DAM Gemeente Hardinxveld-Giessendam wil mantelzorgers extra waarderen De gemeente Hardinxveld-Giessendam wil mantelzorgers extra waarderen. Daarbij wordt ingezet op het 'ontzorgen' van mantelzorgers. Zo krijgen mantelzorgers een VVV-bon van 100 euro.

Wethouder Trudy Baggerman: ,,Mantelzorg overkomt je. Zorg voor een chronisch zieke, gehandicapt familielid of vriend. Het heeft vaak grote invloed op het leven en daar is niet voor gekozen. Daarom willen we mantelzorgers extra waarderen." De gemeente zet daarbij onder andere in op het 'ontzorgen' van mantelzorgers, ook wel respijtzorg genoemd.

Gemeenten zijn door de invoering van de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) verantwoordelijk voor de ondersteuning en waardering van mantelzorgers. In de nieuwe Wmo 2015 is het uitgangspunt dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven. Dit betekent dat er een groter beroep gedaan zal worden op hun sociale netwerk en mantelzorgers.

Het college wil mantelzorgers een VVV-bon van 100 euro geven.,,Zodat een mantelzorger bijvoorbeeld weer eens avondje uit kan", geeft wethouder Trudy Baggerman aan. Mantelzorgers die in aanmerking willen komen voor deze vergoeding kunnen zich registreren als mantelzorger bij welzijnsstichting Servanda. De regeling is voor mantelzorgers die langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week besteden aan het zorgen voor een naaste (de hulpvrager). Mantelzorgers kunnen zich tot en met donderdag 31 maart 2016 registreren als mantelzorger via www.servanda.nl.

De gemeente wil mantelzorgers ook helpen door zorg tijdelijk uit handen te nemen. Wethouder Trudy Baggerman: ,,Denk hierbij aan een logeerweekend voor de hulpbehoevenden. Dan hebben hun mantelzorgers even tijd voor zichzelf." De gemeente gaat in 2016 kijken naar initiatieven die mantelzorgers kunnen ontzorgen.

De gemeente wil ook inzetten op ondersteuning. Eind 2015 werd het steunpunt Mantelzorg geopend. Het Steunpunt Vrijwilligerswerk en Mantelzorg in Hardinxveld-Giessendam stimuleert vrijwillige inzet en verleend vrijwilligers-en mantelzorgondersteuning in Hardinxveld-Giessendam. Een mantelzorger kan niet zomaar stoppen. Het is daarom van belang om op tijd hulp te vragen. Bij het steunpunt Mantelzorg van Servanda kunnen mantelzorgers terecht voor advies, informatie en ondersteuning.