• Peter Stam

File op A15 duurste file van Nederland

H'VELD-G'DAM De file op de A15 tussen knooppunt Ridderkerk - knooppunt Gorinchem is de duurste file van Nederland. Dat blijkt uit berekeningen van onderzoeksinstituut TNO, meldt NOS.nl. De economische schade voor het vrachtverkeer bedroeg in 2015 meer dan elf miljoen euro. In 2014 bedroeg de schade 8,8 miljoen euro. Ondernemersverenigingen EVO, Transport en Logistiek Nederland en de Fenedex noemen de cijfers alarmerend en vragen het kabinet om meer te investeren in asfalt.

,,Files zorgen niet alleen voor ergernis, maar ook voor onbetrouwbaarheid in de planning van bedrijven", zegt Raymond Mens van de EVO tegenover NOS.nl. ,,Vrachtauto's zijn langer onderweg omdat ze stilstaan of om moeten rijden, en indirect zorgen vertragingen voor lege schappen of in het ergste geval, het stilleggen van productielijnen." De bedrijven willen dat het kabinet de grootste knelpunten direct aanpakt, zoals de knooppunten Ridderkerk-Gorinchem (A15) en Ypenburg-Kleinpolderplein (A13).

Op de agenda

Al jarenlang staat er zeer regelmatig file tijdens de ochtend -en avondspits op de A15 tussen Alblasserdam en Gorinchem. Nu door minister Melanie Schultz van Infrastructuur besloten is om 300 miljoen euro te besteden aan de zuidelijke Randstad, is het volgens Hans Tanis, portefeuillehouder Bereikbaarheid Drechtsteden hèt moment aangebroken om het fileprobleem op de snelweg tussen Alblasserdam en Gorinchem op zijn minst op de agenda te krijgen. Tanis is voornemens om, samen met een aantal partners, een brandbrief naar de minister te sturen om haar te overtuigen van het belang van een duurzame verbetering van de genoemde snelweg.

Waterbedeffect

De regio Drechtsteden heeft samen met de rijksoverheid en provincie al diverse plannen in voorbereiding. De Drechtsteden verbeteren samen met Rijkswaterstaat diverse op- en afritten van de N3, de A15 en de A16. Er komt een totale reconstructie van de N3 in 2019. Volgend jaar wordt de A15 tussen Papendrecht en Sliedrecht verbeterd met extra invoegstroken en spitsstroken. Toch zullen deze kortetermijnmaatregelen volgens portefeuillehouder Tanis, die tevens wethouder is in Sliedrecht, niet dé duurzame oplossing bieden voor de doorstroming en de leefbaarheid. ,,Er moet meer gebeuren, want de maatregelen die nu genomen worden, zorgen voor een waterbedeffect. De files schuiven een klein stukje op. Om dit echt goed op te lossen, zal het deel tussen Hardinxveld en Gorinchem ook aangepakt moeten worden. En dat kost veel geld," weet Tanis.

Uitdaging

Volgens Tanis is het belangrijk dat het probleem in ieder geval gezien gaat worden door het ministerie. Of er een fileprobleem is, wordt berekend met wettelijke normen. Een rit mag anderhalf keer de normale reistijd kosten. Doordat het ministerie op de A15 rekent met het traject tussen Ridderkerk en Deil, is er op papier en volgens deze rekenmethode geen probleem. In de praktijk is dit anders. Tanis: ,,Er zou eigenlijk per deelgebied gemeten moeten worden. In dit geval zou er van Alblasserdam tot Gorinchem gemeten moeten worden. Ik daag de minister daarom uit om een week lang elke dag op de A15 tijdens de spits van Alblasserdam naar Gorinchem te rijden. Zo zou ze zelf kunnen ervaren hoelang ze in de file staat. Dat zal ruim boven de norm zijn."

Op de agenda

De portefeuillehouder vervolgt: ,,Er moet een duurzame oplossing komen. Laat het ministerie het op z'n minst in de meerjarenplanning opnemen. Dan wordt er in ieder geval over gesproken en kunnen er alvast voldoende middelen gereserveerd worden. En zelfs dan ben je, als je het slecht treft, zo weer vijftien jaar verder voordat er budget is."

Schade

Door een toename van files op de A15 tussen Papendrecht en Gorinchem lijden bedrijven volgens Tanis economische schade. Hij vertelt: ,,Bedrijven dreigen te vertrekken uit de regio. Het vestigingsklimaat incasseert deuken in de reputatie. Dit kan nieuwe bedrijven weerhouden zich hier te vestigen. De files veroorzaken milieuschade. Sluipverkeer veroorzaakt overlast voor omwonenden. Duurzame verbeteringen zijn noodzakelijk. Niet volgende maand, niet volgende week maar morgen moeten we hieraan beginnen. We zien kansen en willen mede onze verantwoordelijkheid nemen."

Brandbrief

Woensdag 23 november is vanuit de Drechtsteden een 'brandbrief' gestuurd naar minister Schultz van Infrastructuur en Milieu. Daarin wordt het fileprobleem uitgelegd en gevraagd of de minister bereid is het gesprek hierover aan te gaan om te bezien welke oplossingen er zijn. ,,We pleiten niet alleen voor meer asfalt maar beogen een combinatie van interventies. Met slimme innovatieve maatregelen zoals bijvoorbeeld het spreiden van verkeer over de dag en meer samenwerking tussen producent en vervoerder (waardoor efficiënter gebruik wordt gemaakt van beschikbare laadvolumes) kan de bestaande infrastructuur beter en efficiënter worden benut," schrijft Hans Tanis, Regionaal portefeuillehouder Verkeer & Vervoer GR Drechtsteden. Tanis vervolgt: "In het gesprek dat u met elkaar voert verzoeken wij u, de A15 - in het bijzonder het wegvak Papendrecht en Gorinchem - te kwalificeren als een van de majeure knelpunten en hiervoor een substantieel deel van de beschikbare 200 miljoen voor de MIRT-corridor Oost te alloceren."