• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Financieel beleid betaalt zich uit in zonnige begroting

H'VELD-G'DAM Het college legt een meer dan sluitende meerjarenbegroting 2018-2021 voor aan de gemeenteraad. Speerpunten voor komende jaren zijn investeringen in projecten (duurzaamheid en bouwplannen) die sterk bijdragen aan de leefbaarheid in Hardinxveld-Giessendam. Daarnaast is er geld voor projecten (Maatschappelijke Agenda, Buurt Bestuurt) die in nauwe samenwerking met inwoners worden uitgevoerd.

Het college presenteert de gemeenteraad een robuuste en meer dan sluitende meerjarenbegroting en is heel tevreden met het financiële beeld. Wethouder Theo Boerman: ,,De cijfers voor de komende jaren laten een positief beeld zien. Het financiële beleid van de achterliggende jaren betaalt zich uit. Ook in 2017 wordt dat beeld zichtbaar." De gemeente verwacht 2017 af te sluiten met een positief saldo van ongeveer 380.000 euro. Voor de jaren erna varieert het positieve saldo tussen de 250.000 en 425.000 euro. In dit financiële perspectief zijn de effecten van de toetreding tot Drechtsteden verwerkt.

Op het terrein van zwembad De Duikelaar werkt de gemeente mee aan verkennende plannen voor een indoorspeeltuin. Onderzocht wordt of een vorm van waterbeleving in de open lucht daaraan gekoppeld kan worden, Gemeente en initiatiefnemers hebben hun welwillende houding vastgelegd in een intentieovereenkomst. De plannen worden op dit moment verder uitgewerkt.

In de begroting is ruimte opgenomen voor een actievere rol van de gemeente bij milieu en duurzaamheid. ,,In 2018 bieden we de gemeenteraad een richtinggevend plan voor duurzaamheid aan. Gemeente en samenleving staan voor de taak de zo nodige klimaatdoelen te realiseren", aldus wethouder Theo Boerman. In Boven-Hardinxveld wordt in 2018 begonnen met de werkzaamheden om te gemeentehaven te herstructureren.

De gemeente zet ook in op woningbouw en de ontwikkeling van een nieuw bedrijventerrein. In 't Oog, het gebied tussen de MerwedeLingelijn en de Betuweroute, is zowel ruimte voor een nieuw bedrijventerrein als voor de bouw van woningen. Dit past binnen de ambitie van de provincie Zuid-Holland om extra woningen te realiseren.

De lokale inbreng van inwoners van Hardinxveld-Giessendam wordt in 2018 verder uitgewerkt. Het jaar 2018 geldt als de start van de Maatschappelijke Agenda. Daarbij speelt het college in op de krachten die in de samenleving bestaan. Ook start eind 2017 de pilot van Buurt Bestuurt. Per wijk is een budget beschikbaar, zodat wijken hun ideeën ook kunnen uitvoeren.

,,En natuurlijk bouwen we breed voort op de stevige basis die is gelegd. Lokaal waar dit gewenst is en regionaal, binnen de Drechtsteden, waar dit nodig is", sluit een tevreden wethouder financiën Theo Boerman af.