Flierefluiter in handen TriVia

H'VELD-G'DAM Basisonderwijsinstelling TriVia neemt peuterspeelzaal De Flierefluiter over. Sinds 1 januari is de vereniging voor protestants-christelijk primair onderwijs bestuurlijk verantwoordelijk voor het peuterspeelwerk van De Flierefluiter.

door Ward den Besten

t @warddenbesten

 

,,Een hele mooie ontwikkeling'', noemt wethouder Trudy Baggerman de overname door TriVia, waar de Hardinxveldse scholen Ichthus en Rehoboth bij zijn aangesloten. ,,Vroeger namen ouders zitting in het bestuur van de peuterspeelzaal'', legt ze uit. ,,Een soort vrijwilligerswerk. Maar die vrijwilligers moesten wel omgaan met een heleboel geld, een heleboel regels en met personeel.'' Volgens Baggerman was dat altijd een behoorlijke uitdaging voor het bestuur, dat tevens vaak wordt gewisseld omdat een kind gemiddeld maar twee jaar op de peuteropvang zit.

Het peuterspeelwerk krijgt sinds kort ook geen subsidie meer. Met inzet van de vrijwilligers zijn de peuterspeelzalen overeind gebleven en zelfs letterlijk gegroeid, vertelt Baggerman. ,,TriVia wil de kar nu verder trekken. Het is fantastisch dat die het professionele gedeelte overneemt'', aldus Baggerman die benadrukt dat het werk van vrijwilligers ,,gelukkig'' altijd nodig blijft. ,,Hierdoor blijft het peuterspeelwerk in Hardinxveld behouden, terwijl die elders in het land wordt wegbezuinigd.''

De wethouder is daarnaast in gesprek met TriVia's openbare evenknie OVO om de peuteropvang De Snaters in Beneden-Hardinxveld en De Ukkepuk in Boven-Hardinxveld bestuurlijk over te dragen. Volgens Baggerman hebben de onderwijsinstellingen er profijt van. ,,Je ziet heel vaak dat ouders hun kinderen sturen naar de school waar de kinderopvang bij is ondergebracht."