• Erik de Bruin

Focus op verbreden en (nog) niet op verleggen

H'VELD-G'DAM / SLIEDRECHT 'Leg de A15 langs de Betuwelijn', zei T@B-raadslid Robert Philippo vorige week woensdag in AD De Dordtenaar. PRO Sliedrecht liet de avond daarvoor hetzelfde geluid horen en bekrachtigde dit zelfs met een motie. Hierin krijgt het college de opdracht om met Rijkswaterstaat te overleggen of de snelweg tussen Alblasserdam-Papendrecht en knooppunt Gorinchem niet over pakweg twintig jaar kan worden verlegd naar de polder. Wethouder Aldrik Dijkstra ontraadde dat. ,,Laten we eerste deze oogst binnenhalen", zei hij, daarmee doelend op de gewenste verbreding waarop via een Drechtstedelijke lobby volop wordt ingezet. Hoe denken de andere fracties in Hardinxveld-Giessendam en Sliedrecht hier eigenlijk over?

Door Erik de Bruin

 

Omdat de motie nog niet in stemming werd gebracht (dit gebeurt pas op 16 mei) was dat wat betreft de Sliedrechtse politiek nog niet duidelijk geworden. T@B had zich in de krant uitgesproken, maar Philippo deed dat op persoonlijke titel. Zijn eigen partij is er, zo schreef het AD, nog niet uit. Kor Nederveen, de fractievoorzitter, beaamt dat. ,,We hebben nog geen standpunt ingenomen. Dat er iets moet gebeuren, is natuurlijk wel duidelijk. Daar is iedereen het over eens." Wim de Ruiter (CDA) zegt geen afgeronde mening te hebben. ,,Daarvoor is het een te groot onderwerp en moet je alle ins and outs kennen. Toen ik het artikel las, dacht ik wel: 'Robert, wat verzin je toch allemaal? Je vliegt uit de bocht.' Waar ze nu mee bezig zijn, moet je niet doorkruisen met één of ander futuristisch plan, dat mij niet op de werkelijkheid lijkt gestoeld." Ton Spek, die de CDA-fractie in Sliedrecht voorzit, geeft aan dat zijn partij tegen de motie stemt. ,,We zijn er wel voor om Hans Tanis (de portefeuillehouder bereikbaarheid in de Drechtsteden, tevens wethouder in Sliedrecht, red.) te steunen in wat hij al heeft bereikt. Er is in elk geval een doorbraak. De boodschap is aangekomen in politiek Den Haag en er wordt actie ondernomen. Daar zijn we blij mee, al mag het duidelijk zijn dat je met een verbreding tussen Papendrecht en Sliedrecht niet de hele oplossing in handen hebt. Je zal het driebaans door moeten trekken tot Gorinchem."

 

'OUT OF THE BOX' 'Oude wijn in nieuwe zakken', concludeert Anton van Rees van de Sliedrechtse PvdA. ,,Elke keer als de A15 ter sprake komt, wordt er geroepen: Is er geen beter alternatief? Misschien was dat er wel - toen de Betuwelijn werd aangelegd, je had dan twee megagrote infrastructurele projecten in één keer kunnen uitvoeren - maar nu niet meer. Ik zie hier simpelweg geen zak geld voor verschijnen. Als dit de oplossing zou zijn dan hadden ze daar vanuit het Rijk toch ook wel naar gekeken!?" ,,Denk nu eens out of the box. Zo interpreteer ik het geluid dat de twee lokale partijen laten horen", aldus Jan Nederveen van de ChristenUnie in Hardinxveld. Hij zegt dat niet verkeerd te vinden. ,,Het is altijd goed om over alternatieven na te denken. Ware het niet dat dit al is gebeurd. Van de provinciale weg tussen Papendrecht en Meerkerk een snelweg maken is onderzocht en financieel onhaalbaar gebleken. Twee wegen boven elkaar, naar Amerikaans model, is nóg veel duurder. Het kostenplaatje is het dilemma. Nu ligt er een wel haalbare oplossing tot Hardinxveld-West. Of we daarmee zijn geholpen? In bepaalde mate wel (het dikt wat in en het schuift iets op), maar het is geen ultieme oplossing. Wat wel weet ik niet. Als ik dat wist, had ik daar direct m'n werk gemaakt ha ha ... . Ik ben het met Robert Philippo eens dat het vooral tussen Hardinxveld en Gorinchem heel lastig wordt om te verbreden."

 

'STAPJE VOOR STAPJE' ,,Op korte termijn brengt het verlichting, maar het is niet dé oplossing. Dat heeft de minister (Schultz van Haegen, red.) zelf gezegd toen ze op 9 februari een bezoek bracht aan de Drechtsteden", steekt Timo Pauw (PRO Sliedrecht) van wal. ,,Er moet volgens haar een lange termijn-visie komen en daar haken wij op in. Stap 1 wordt nu gezet. De komende jaren wordt het knooppunt bij Papendrecht aangepakt en de plusstrook doorgetrokken. Voor Sliedrecht is dat goed. Verkeer voor Oost gaat er niet meer bij West af. Een totaaloplossing is het echter niet. De file schuift alleen op. We zijn het er met z'n allen over eens dat we er nog niet zijn. Dat je een vervolgstap moet zetten met twee keer drie rijstroken tot aan Gorinchem. Wie weet hoe lang dat nog gaat duren en mis je niet de boot als je niet anticipeert op wat er voor de A27 bij Gorinchem in gang wordt gezet? Misschien moet je wel doorschakelen naar stap 3. Dat is inderdaad verleggen. Je kunt dan helaas maar één kant op: de polder in. Of dit haalbaar is weten we nog niet en natuurlijk zal dit op verzet stuiten, maar je moet nu eenmaal keuzes maken en dat kan alleen als alle mogelijke oplossingen op tafel liggen."

 

Nico de Jager van de SGP-ChristenUnie zegt de gedachte om het te onderzoeken wel te begrijpen. ,,Maar het roepen is een ander verhaal. Dat is véél te vroeg. Voorzichtigheid is de moeder van de porseleinkast. In dit dossier moet je stapje voor stapje zien te scoren. Als er tam tam ontstaat loop je het risico jezelf in de voet te schieten en kun je zo nog twintig jaar zitten wachten. Terwijl er nu eindelijk beweging in zit. Wij maken ons ook grote zorgen over de A15 als bron van fijnstof. Verbreding is op de korte termijn het hoogst haalbare. Je zorgt dan in elk geval voor een betere doorstroming. We moeten niet nog langer stil blijven staan." Roelant Bijderwieden (VVD) steekt ook in op de timing: ,,Die is heel slecht. Als ze in Den Haag met een dossier bezig zijn en merken dat er in het land nieuwe plannen opduiken dan komt het onderin de la terecht. Daar moet je op bedacht zijn, zo werkt de politiek." Inhoudelijk is hij het ook oneens. ,,Wat win je ermee? Wij zien de oplossing niet. Je verlegt het probleem alleen. Bovendien is het buitenproportioneel. Zowel qua geld als tijd. Als je hier een halfuurtje over praat, kom je zoveel bezwaren tegen. Denk aan alle onteigeningen. Aan de weerstand die de Betuwelijn in het verleden opriep."

 

'KRACHTIGERE LOBBY' ,,Mijn eerste gedachte is dat dit wel een hele dure optie is", reageert Arjan Meerkerk van de Hardinxveldse SGP-fractie. ,,Die of pas ergens in 2050 wordt gerealiseerd of de regio moet zelf heel veel bij leggen. Het lijkt me verstandiger om de druk op de lobby te houden. Wat mij betreft mag het zelfs nog wat krachtiger. Dat de A15 het nog steeds met twee banen moet doen, is vreemd. Het is een dagelijkse ergernis voor heel veel mensen. Ik ben zeer benieuwd wanneer die langgekoesterde verbreding nu eens in zicht komt."

Martin van Rossum (VVD) haalt aan dat het fileprobleem al jaren speelt en steeds groter wordt. ,,Gelukkig wordt er nu op regionaal en landelijk niveau serieus naar gekeken. Dat moet je niet verstoren. Zeker niet met een plan dat volledig onhaalbaar is. Twee keer drie rijstroken is de meest reële oplossing en laten we ook kijken naar de quick wins bij Papendrecht en Sliedrecht. Wat voor effecten die hebben op Hardinxveld." ,,We zijn nu met een heldere lobby bezig, die lijn moeten we proberen voort te zetten", zegt Eelke Kraaijeveld van de PvdA. ,,Hoog op onze politieke agenda staat het duurzaamheidsaspect. Elektrisch rijden, auto's op de automatische piloot, openbaar vervoer, meer thuis werken ... daarmee verminder je de druk op het milieu en de A15. Ik denk dat je daar beter op in kan zetten dan weer een wild plan."