• Dick de Jong

Fotowedstrijd De Koperen Knop

H'VELD-G'DAM Vanaf 21 september is in Museum De Koperen Knop de expositie Denkend aan Holland te zien. Deze vormt de start van een regionaal project over het unieke landschap van de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Aan deze expositie is een fotowedstrijd gekoppeld. Iedereen wordt uitgenodigd om voor 18 augustus foto's van het landschap in te leveren.

Het landschap van de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden is uniek. Een prachtig veenweidelandschap, dat aansluit op de verstedelijkte en industriële rand aan de zuid- en westkant. Een gebied van door sloten gescheiden weilanden, met overal dorpen en bebouwingslinten. Met molens en kerken en heel veel boerderijen, meer dan 1400 in totaal. Een landschap dat het waard is om uitgebreid in beeld te worden gebracht, want het is misschien wel het mooiste gebied van Nederland. Een landschap om trots en zuinig op te zijn.

De expositie en dus ook de fotowedstrijd maakt deel uit van een groot aantal regionale projecten, ondergebracht in Groen Verbindt. Tal van organisaties werken hierin samen en de provincie Zuid-Holland treedt op als begeleider en subsidieert een deel van de projectkosten. Natuur- en Landschapsvereniging Den Hâneker draagt hieraan bij met een groot tentoonstellingsproject, Dat bestaat naast exposities uit een aantal andere activiteiten, die de komende anderhalf jaar in uitvoering worden gebracht.

Maak voor 18 augustus een (recente) foto van het landschap of van iets dat hiermee te maken heeft. Dat mag van alles zijn. Laat uw creativiteit de vrije loop. De foto moet van goede kwaliteit zijn. Stuur de foto per email naar het museum: koperenknop@koperenknop.nl. Als u niet over digitale mogelijkheden beschikt mag u ook de foto per post opsturen of bij het museum afgeven.

Alle tijdige inzendingen worden – digitaal – gebruikt in de expositie en ook voor publiciteitsdoelen van het museum en het project. Een deskundige jury zal alle inzendingen beoordelen. Tijdens de opening van de expositie worden er vijf prijswinnaars bekend gemaakt. Het prijzenbedrag is € 500,- totaal.