• Archief BDUmedia

'Gebrek aan daadkracht college bij vluchtelingenvraagstuk'

H'VELD-G'DAM De oppositiepartijen vinden dat het college een te afwachtende houding aanneemt ten aanzien van het huisvesten van vluchtelingen en het bijbehorende participatievraagstuk. Tijdens de raadsvergadering vroegen ChristenUnie, PvdA en CDA het college om opheldering over de voortgang. Ook na de antwoorden van wethouder Trudy Baggerman, die benadrukt dat zorgvuldigheid geboden is, behielden ze het gevoel dat het college de problematiek op de lange baan schuift.

door Ward den Besten

t @warddenbesten

,,Gebrek aan daadkracht'' noemen de drie oppositiepartijen de houding van het college. Het uitvoerende orgaan wil eerst de gesprekken afwachten die de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Rijk voeren over een bestuursakkoord en denkt van de zomer met Omnivera tot een convenant te komen over de huisvesting van statushouders. Eind dit jaar wil het college een integratienota hebben opgesteld. Is dat niet een beetje laat?, vragen de oppositiepartijen zich af.

Eind januari heeft de raad unaniem een motie aangenomen waarin het college wordt verzocht een lokale integratienota op te stellen. Kostbare tijd gaat volgens de ChristenUnie, PvdA en CDA verloren, ,,terwijl belangrijke partners van de gemeente, zoals werkgroep Kerk en Vluchteling en Omnivera vorig jaar al hebben aangegeven snel werk te willen maken van de huisvesting en participatie.'' Ook de VVD benadrukt dat snelheid bij integratie geboden is.

Baggerman probeert de raad gerust te stellen door te melden dat de taakstelling voor het eerste halfjaar gehaald wordt. Van het Rijk moet Hardinxveld 23 statushouders huisvesten, van wie twintig al reeds zijn ondergebracht. Voor het tweede halfjaar zijn dat er nog eens 25. ,,Ik zie de taakstelling dan ook met vertrouwen tegemoet'', zegt Baggerman. Convenant of niet, vergunninghouders vallen volgens haar momenteel echt niet buiten de boot ,,en worden begeleid door stichting Vluchtelingenwerk en andere partijen zoals Servanda, Kerk en Vluchteling en nog vele andere vrijwilligers.'' Ook geeft ze aan dat de Dienst Gezondheid en Jeugd en het Sociaal Team zich over de nieuwkomers ontfermen als dat nodig is.

De wethouder beaamt het belang van snelheid bij huisvesting, integratie en participatie. ,,De VNG en het Rijk praten op dit moment over de uitwerking van het bestuursakkoord. Het is noodzakelijk dit akkoord af te wachten, voordat we uitgebreid afspraken maken over het integratie- en participatietraject.'', zegt Baggerman. Naast het opstellen van een convenant en de integratienota, waar volgens Baggerman vooruitlopend op het bestuursakkoord al aan wordt gewerkt, voert het college ook overleg op regionaal niveau. Een gebrek aan daadkracht bij het college, onderschrijft ze dan ook niet.