• Waardlanden

Geen maatregelen afvalbrengstation

H'VELD-G'DAM Reinigingsdienst Waardlanden ziet geen reden om maatregelen te treffen bij het afvalbrengstation aan de Schrank. In de afgelopen periode hebben zich twee incidenten afgespeeld, waarbij bezoekers die afval wegbrachten gewond zijn geraakt. De reinigingsdienst geeft aan dat uit controles blijkt dat het afvalstation veilig is. De incidenten ten spijt.

door Ward den Besten

,,Waardlanden wordt minstens 2 maal per jaar door de bevoegde instantie, de omgevingsdienst, gecontroleerd op de voorzieningen, veiligheidsvoorschriften en uitvoering van de strenge wet- en regelgeving voor de afvalbrengstations. Deze controles hebben ook op het afvalbrengstation in Hardinxveld-Giessendam plaatsgevonden. Hier zijn geen opmerkingen en/of overtredingen geconstateerd ten aanzien van de veiligheidsvoorschriften en inrichtingseisen'', meldt Waardlanden.

De reinigingsdienst reageert op vragen van het CDA. Fractieleider Wim de Ruiter had zorgen geuit over de veiligheid nadat hij had vernomen dat meerdere mensen op de gemeentewerf gewond waren geraakt. Waardlanden laat weten dat het twee incidenten betrof. Een persoon raakte gewond toen hij zijn evenwicht verloor op een plek waar geen containerplaats is. ,,Hij is over de rand op de lager gelegen afvoerweg gevallen en heeft een hoofdwond en schouderblessure opgelopen.'' Ter voorkoming is daar nu wel een container geplaatst.

De tweede persoon struikelde over de opstaande rand van het perron nadat hij afval weg had gegooid. ,,Op voor Waardlanden onverklaarbare wijze is hij in een opening tussen containers en het bordes gevallen.'' De opening was maximaal 30 centimeter groot, meldt Waardlanden. Hij liep een hoofdwond en wervelletsel op.

Het CDA vroeg onder meer of er geen hekken aan de rand van het perron moeten komen. Waardlanden voelt daar weinig voor want die,,zijn belemmerend voor het storten van afval''. De containers die boven het perron uitsteken werken in principe als valbeveiliging. En als een container wordt verwisseld ,,wordt een beweegbaar hekwerk geplaatst''.

Het CDA vroeg tevens of de paaltjes met contactdozen niet hoger moeten worden geplaatst. Volgens het CDA kunnen bezoekers erachter blijven hangen. Ook vroeg de partij of het wel veilig is dat containers met kranen worden aangestampt terwijl bezoekers aanwezig zijn.

Volgens Waardlanden hebben de paaltjes met stroomaansluitingen en de kranen nooit geleid tot ongevallen. ,,Deze paaltjes zitten aan de uiterste zijden/hoeken van de bordesrand; juist om dit soort incidenten te voorkomen'', aldus de reinigingsdienst. En met betrekking tot het aanstampen is het ook ,,niet mogelijk dit anders te doen tenzij je een aantal keren per dag het afvalbrengstation zou sluiten''.

De Ruiter laat weten dat de antwoorden hem niet tevreden stemmen. Hij gaat het probleem verder aankaarten.