• Archief BDUmedia

Geen tijdelijke opvanglocatie voor statushouders

H'VELD-G'DAM De gemeente gaat statushouders die in Hardinxveld worden gehuisvest niet eerst onderbrengen in een tijdelijke opvanglocatie. Dat heeft de gemeente maandag bevestigd. Woningcorporatie Omnivera GWZ gaat in plaats daarvan particuliere woningen opkopen en via incidentele nieuwbouw het woningaanbod vergroten, waardoor de gemeente aan haar taakstelling voor 2016 kan voldoen. Er wordt van uitgegaan dat Hardinxveld in heel 2016 tachtig statushouders moet huisvesten. Voor de eerste helft van 2016 is de taakstelling 21.

Ward den Besten

t @warddenbesten

Het college onderzocht of statushouders (vluchtelingen met een verblijfsvergunning) in eerste instantie opgevangen kunnen worden in een tijdelijke locatie. Vandaaruit zouden de vluchtelingen gefaseerd in woningen van Omnivera terecht kunnen. Als opvanglocatie waren onder meer de voormalige burgemeesterswoning en het oude politiebureau in beeld. Ook dacht het college aan zogeheten Port-a-Cabins en aan de Oranjebuurt in Boven-Hardinxveld om vluchtelingen onder te brengen. Het college hoopte op die manier de druk op de bestaande woningvoorraad zo min mogelijk te verhogen.

 Daar ziet het college nu allemaal van af, mede omdat Omnivera ,,door een nieuwe (financiële) impuls (uit eigen middelen) een aantal extra mogelijkheden heeft voorgelegd'', zo schrijft het college in een bijlage voor de raadsvergadering voor komende donderdag. Het gaat om een totaalbedrag van 7,5 miljoen voor Hardinxveld en Zederik, uitgesmeerd over 5 jaar. Omnivera zal dat bedrag aanwenden om particuliere woningen te kopen en incidentele nieuwbouw te realiseren waardoor Hardinxveld aan zijn gehele taakstelling voor 2016 kan voldoen. Tevens heeft de woningcorporatie aangegeven dat het bestaande woningaanbod voldoende is om de eerste 21 vluchtelingen te kunnen opvangen.

 Nog niet alles is in kannen en kruiken. ,,Een aantal randvoorwaarden dient nog wel in een convenant te worden vastgelegd'', schrijft het college. Al is Ominvera volgens het college bereid het convenant te ondertekenen. Wat die randvoorwaarden zijn, staat niet vermeld. Donderdag wordt de raad geïnformeerd over de nieuwe plannen omtrent het versneld huisvesten van statushouders.