• In de zomer van 2017 tekenden de ondernemers van Lamaland samen met Herkon en de gemeente een intentieovereenkomst.

    import

Geen vertrouwen in Lamaland

H'VELD-G'DAM Dat de plannen voor een indoorspeeltuin en het openen van de buitenbaden bij zwembad De Duikelaar zijn afgeblazen, komt doordat de ontwikkelaar en de initiatiefnemers geen vertrouwen meer hadden in het project. Zowel de gemeente als ontwikkelaar Herkon laat dat weten.

door Ward den Besten 

In de zomer van 2017 tekenden de ondernemers van Lamaland samen met Herkon en de gemeente een intentieovereenkomst voor de realisatie van een indoorspeeltuin bij De Duikelaar. Ook de buitenbaden zouden daarbij weer in gebruik worden genomen, wat een nadrukkelijke wens was van het college.

Een van de initiatiefnemers van Lamaland haakte echter vanwege privéomstandigheden af, laat de gemeente weten. ,,In de oriëntatiefase daarna ontbrak bij ontwikkelaar en de andere initiatiefnemer het vertrouwen dat zij in een gezamenlijk traject konden komen tot planrealisatie en de daarmede samenhangende financiële dekking", aldus de gemeente.

Directeur Ad van Herk van Herkon bevestigt dat beeld. ,,Wij hebben als bouwer/ontwikkelaar en vastgoedeigenaar samen met de gemeente en de initiatiefnemers van Lamaland de mogelijkheden onderzocht om een indoorspeeltuin bij De Duikelaar te realiseren, gaande het proces kwam daar ook bij de exploitatie van een buitenzwembad'', laat hij in een reactie weten. ,,Zonder iemand te kort te doen, kregen wij het gevoel dat dit in de huidige combinatie geen succesvol resultaat zou gaan opleveren en dan is het beter om op tijd conclusies te trekken.''

Dat de realisatie van een indoorspeeltuin niet doorgaat, betekent volgens de gemeente niet dat met het zwembadterrein niets meer gaat gebeuren. ,,Door en met partijen en deskundigen zijn verschillende gesprekken gevoerd en onderzoeken uitgevoerd." Dat heeft nuttige informatie opgeleverd, aldus de gemeente. ,,Er vindt opnieuw een oriëntatie plaats vanuit de markt voor een invulling van het zwembadterrein. Mogelijke combinaties van functies worden daarbij onderzocht, waarvan een buitenbad onderdeel uitmaakt.''

Ook Van Herk geeft aan dat dit ruimte biedt voor nieuwe initiatieven. ,,Wij hebben als ontwikkelaar de mogelijkheden onderzocht en een conclusie getrokken, de door ons gemaakte kosten zijn voor eigen rekening. Jammer dat dit voor veel inwoners een teleurstelling is maar wie weet wat voor mooie alternatieven er gaan ontstaan.''

Een van de initiatiefnemers van Lamaland is ook om een reactie gevraagd, maar hij heeft aangegeven niet te willen reageren.