Gemeenschappelijke actie op MerwedeLingelijn

H'VELD-GDAM Met een zestal waarschuwingen voor het incorrect in- en/of uitchecken, een proces-verbaal voor zwartrijden, 1 uitstel van betaling en 10 waarschuwingen voor het op het perron fietsen, kijkt de plaatselijke politie terug op een geslaagde actie, waarbij werd samengewerkt met netwerkpartners Arriva, Handhaving & Toezicht, de Landelijke Eenheid en de'Camera Uitleesruimte.

De actie, die op 12 mei op de stations Blauwe Zoom, Stationsstraat en Boven-Hardinxveld plaatsvond, was opgezet ten gevolge van het sociale veiligheidsbeleid Merwedelingelijn, teneinde overlast en agressie in en om het station en in de treinen terug te dringen. Middels een zogenaamde in- en uitstapcontrole werden reizigers ook extra gecontroleerd op verplichte vervoersbewijzen, maar werd op het traject tussen genoemde stations in de treinen eveneens toezicht gehouden op het gedrag van de reizigers.

De gecontroleerde reizigers werkten uitstekend mee en gaven blijk van waardering voor de actie. Wijkagent Dennis den Besten: "Een actie zoals deze brengt op diverse vlakken alleen maar voordelen met zich mee; niet alleen kan het kennen en gekend worden als wijkagent helpen bij de controles, maar ook krijg je meer inzicht in de werkwijze van je externe netwerkpartners. Wanneer je dan ook nog eens het resultaat behaalt als die van vandaag, dan mag je tevreden terugblikken op een goede samenwerking. Uiteindelijk willen we allemaal prettig reizen en ons veilig voelen in treinen en op perrons."