• Richard van Hoek Fotografie

Gemeente dringt aan op naleving Arbowetgeving ABS

H'VELD-G'DAM De gemeente gaat bij Reinigingsdienst Waardlanden erop aandringen om voldoende aandacht en zorg te besteden aan de toepassing van de de Arbowetgeving. Dat laat het college van Hardinxveld-Giessendam weten aan het CDA dat zich zorgen maakt om de veiligheid op het afvalbrengstation aan de Schrank.

door Ward den Besten


Het CDA stelde onlangs een aantal tekortkomingen aan de kaak met betrekking tot de veiligheidseisen. Aanleiding was een aantal incidenten waarbij bezoekers die afval kwamen brengen van het perron zijn gevallen. Zeker twee mensen liepen onder meer letsel op aan het hoofd.
Volgens het CDA is bijvoorbeeld, tegen de regels in, het Bedrijfsnoodplan van de gemeentewerf sinds 2012 niet meer geactualiseerd. Ook niet nadat het afvalbrengstation drie jaar geleden op de schop is genomen. Het college laat weten dat het een verzoek bij Waardlanden zal indienen om een nieuw actueel Bedrijfsnoodplan van het afvalbrengstation aan te leveren wat voldoet aan de Arbowetgeving.
De gemeente geeft aan dat Waardlanden eind 2017 wel een risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) heeft uitgevoerd, waarbij de mogelijke gevaren voor medewerkers zijn geïnventariseerd. Omdat daar namen en gegevens van medewerkers in staan, mag de gemeente dat document om privacyredenen niet openbaar maken.
De gemeente gaat er verder vanuit dat er binnen Waardlanden voldoende inhoudelijke kennis aanwezig is op het gebied van arbeidsveiligheid. Het CDA had situatie aan de Schrank eerder dit jaar al aangekaart. Toen stelden de gemeente en Waardlanden dat het afvalbrengstation aan alle wet- en regelgeving voldoet.