Gemeente en Waardlanden moderniseren afvalbrengstation

H'VELD-G'DAM Het college heeft ingestemd met het vernieuwen van het afvalbrengstation en vraagt de gemeenteraad hiermee in te stemmen en de benodigde middelen beschikbaar te stellen

Het ABS wordt vernieuwd om meer mensen tegelijkertijd te helpen en meer afvalstromen te scheiden. De losperrons worden uitgebreid. De ondergrond wordt vloeistof dicht gemaakt om vervuiling van de ondergrond te voorkomen. De kosten worden op grond van de huurovereenkomst, ieder voor haar eigendeel , gedragen door de gemeente en Waardlanden.