• Archief BDUmedia

Gemeente moet extra geld Drechtsteden neerleggen

H'VELD-G'DAM Hardinxveld-Giessendam is nog maar net toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden of de gemeente wordt geconfronteerd met een financiële verrassing. Hardinxveld moet 1,6 ton extra op tafel leggen om de begroting van de Drechtsteden in 2018 rond te krijgen. Donderdag gingen de raadsleden schoorvoetend akkoord. Maar ze willen net als het college dat het financiële plaatje van de Drechtsteden in het vervolg eerder bekend is. Dan kunnen gemeenten dat in hun eigen begroting verwerken, wat nu niet is gebeurd.

door Ward den Besten

In juli vorig jaar is de begroting van de Drechtsteden voor 2018 vastgesteld. Tegelijkertijd werd ook een aantal beleidswijzigingen voor 2018 vastgesteld, waarvan de financiële gevolgen niet in de begroting waren opgenomen. De Drechtsteden zijn daarom met een geactualiseerde begroting gekomen. Daarin komt naar voren dat de gemeenten 3,3 miljoen euro extra moeten bijleggen in 2018, waarvan 1,6 ton voor rekening van Hardinxveld is.

Een van de belangrijkste redenen dat gemeenten meer moeten bijdragen is een extra bedrag dat wordt uitgetrokken voor de Groeiagenda van de Drechtsteden. Dat wordt gebruikt om meer mensen en banen naar de regio te trekken. Hoeveel daarvoor wordt uitgetrokken was tot voor kort nog niet bekend.

De nieuwe begroting wordt officieel in februari in de Drechtraad goedgekeurd. Gemeenten mogen voorafgaand hun mening geven via een zogenoemde zienswijze, die per brief aan de Drechtsteden wordt verstuurd. Donderdag werd de zienswijze van Hardinxveld in de gemeenteraad vastgesteld. Daarin wordt een vijftal kritische opmerkingen geplaatst.

Dat de Drechtsteden nu meer geld vragen, komt volgens de gemeente eigenlijk te laat omdat die haar eigen begroting voor 2018 al in november heeft vastgesteld. Door deze financiële tegenvaller kunnen lokale ambities in het gedrang komen, stelt de gemeente. Ook is voor volgende jaren financieel geen rekening gehouden met de Groeiagenda. De gemeente dringt er bij de Drechtsteden op aan om voor de jaren na 2018 de kosten zo goed mogelijk vooraf in te schatten.

,,Het zijn forse bedragen'', zegt Cor van Vliet van de ChristenUnie, die de grootste kritiek uitte. Wat hem betreft laat de gemeente aan de Drechtsteden weten dat er geen geld beschikbaar is, omdat het gewoon niet in de begroting van Hardinxveld is opgenomen. Aan de andere kant geeft hij wel aan achter de ambities van de Groeiagenda te staan. ,,Die maakt het zo ingewikkeld'', stelt van Vliet, die zich uiteindelijk er maar bij neerlegde dat Hardinxveld extra moet bijdragen.