• Jeroen van der Veer

Gemeente stelt nieuw veiligheidsplan op

H'VELD-G'DAM Senioren weerbaarder maken, overlast op straat terugdringen en de ondermijnende criminaliteit aanpakken. Deze drie thema's moeten wat betreft het college prioriteit krijgen in het veiligheidsbeleid van de gemeente voor de komende vier jaar.

Uit het jaarlijkse veiligheidsbeeld van de politie en op basis van de landelijke criminaliteitstrends blijkt dat in delen van Hardinxveld het risico op georganiseerde en ondermijnende misdaad groot is. Het gaat bijvoorbeeld om de bedrijventerreinen, het havengebied en het woonwagenkamp, stelt de gemeente. Dat komt mede door centrale ligging van Hardinxveld en de verbinding met de A15 en de Merwede. 
Ondermijnende criminaliteit houdt onder meer in dat bedrijven gebruikt worden voor illegale doeleinden. De gemeente heeft ,,een aantal concrete signalen" ontvangen dat criminelen hier activiteiten ontplooien op het gebied van mensenhandel, witwassen, drugscriminaliteit.
Een ander probleem dat aandacht verdient is de overlast van verwarde mensen. Het gaat veelal om drugsverslaafden of mensen met een psychisch probleem. Ook daar wil de gemeente samen met de politie wat aan doen omdat het aantal overlastmeldingen toeneemt. Hetzelfde geldt voor overlast die de jeugd veroorzaakt.
De derde prioriteit legt de gemeente bij de senioren, die vaker slachtoffer zijn van babbeltrucs, fraude of mishandeling. ,,In veel gevallen worden fraude en mishandeling gepleegd door de mantelzorgers of verzorgend personeel, schrijft de gemeente. Al is in Hardinxveld niet bekend hoe vaak dat is gebeurd.
Het gemeentelijke veiligheidsbeleid komt tot stand in samenspraak met onder andere de politie, brandweer en gemeenteraad. Een eerste opzet van dit zogeheten Integraal Lokaal Veiligheidsplan is onlangs opgesteld. Daarover zal de gemeenteraad zich donderdag buigen.