• Archief BDUmedia

Gemeente wil van het gas af

H'VELD-G'DAM De gemeente wil over zeventien jaar alle huizen en bedrijven van het gas af hebben. En in 2050 moet heel Hardinxveld een energieneutrale gemeente zijn, zoals ook door het Rijk is afgesproken. Om dat voor elkaar te krijgen, heeft het college een Lokale Energieagenda opgesteld.

De agenda is een uitwerking van het Regionale Energieakkoord. De nadruk daarin ligt op de energietransitie. ,,Daarmee richten wij ons voornamelijk op het reduceren van de CO2-uitstoot. Dit betekent dat het aardgasverbruik in Hardinxveld-Giessendam drastisch omlaag moet, staat in het document."

De omschakeling naar duurzame energiebronnen zal in drie fases verlopen. Allereerst wil de gemeente zich focussen op energiebesparing, vervolgens op het loskoppelen van het aardgasnetwerk en als laatste op het opwekken van duurzame energie.

Op korte termijn wordt vooral ingezet op het creëren van bewustwording en draagvlak onder inwoners. Dat wil de gemeente onder meer doen door zelf het goede voorbeeld te geven. Ook wordt er een contactfunctionaris aangesteld bij wie inwoners, verenigingen en bedrijven terechtkunnen. En de gemeente vraagt lokale ondernemers uit de energiebranche om mee te werken aan duurzame oplossingen.

Verder onderzoekt de gemeente samen met betrokken partijen en buurgemeenten de beste manier om van het aardgas af te komen. ,,Ook stellen we een visie op, voordat we echt aan de slag gaan met het grootschalig opwekken van energie."

,,Het is de vraag of we alle benodigde energie binnen onze grenzen op kunnen wekken," schrijft de gemeente. ,,We zullen in ieder geval toe moeten werken naar een energiemix van zonnedaken, zonnevelden, windmolens en/of andere duurzame energiebronnen (thermische energie uit oppervlaktewater) om op duurzame wijze aan de energieopgave van Hardinxveld-Giessendam te voldoen."

Wethouder Jan Nederveen nodigt inwoners en bedrijven uit om met initiatieven te komen. ,,Wat mij betreft is deze agenda daarom niet alleen een richtinggevend plan, maar ook een handreiking naar inwoners en organisaties om samen de doelstellingen te behalen, aldus de wethouder in het voorwoord."

De Energieagenda is nog een conceptversie. Volgende week donderdag buigt de gemeenteraad zich erover. Daarna wordt een definitieve versie opgesteld. Die zal iedere twee jaar tegen licht worden gehouden.