• Regiobureau AV

Gemeenten regio AV tekenen nieuwe samenwerkingsovereenkomst

H'VELD-G'DAM Woensdag 12 december tekenden de burgemeesters van de gemeenten in de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden de formele regeling voor een nieuwe vorm van samenwerking per 1 januari 2019.

Binnen deze nieuwe samenwerking gaan de gemeenten de Maatschappelijke Regionale Agenda uitwerken. De agenda is opgesteld door de gemeenten in de regio AV in samenwerking met de provincies Zuid-Holland, Utrecht, het Waterschap Rivierenland, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

Een nieuwe samenwerkingsvorm was nodig met het oog op de fusies per 1 januari 2019 van de gemeenten Molenwaard en Giessenlanden tot de gemeente Molenlanden en die van de gemeenten Leerdam, Zederik en Vianen tot de gemeente Vijfheerenlanden. Door de fusie van de gemeenten in de Vijfheerenlanden zullen Leerdam en Zederik overgaan naar de provincie Utrecht. Door de grote verbondenheid van de betrokken gemeenten op het gebied van geschiedenis, cultuur, landschap en economie wordt veel belang gehecht aan een blijvende nauwe samenwerking in dit gebied. En daarbij is er ook alle ruimte voor buurgemeenten en -regio's, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven om zich op onderdelen aan te sluiten. Deze wijze van werken wordt "Grenzeloos Samenwerken" genoemd. Een samenwerking die niet gehinderd wordt door bestuurlijke grenzen, maar werkt vanuit de inhoud van de opgave en partijen samenbrengt die belang hebben bij het aanpakken daarvan.

Voorzitter van het regiobestuur, burgemeester Reinie Melissant: ,,We willen en kunnen ons voor het werken aan belangrijke maatschappelijke opgaven, niet beperken tot de grenzen van onze eigen gemeenten. Voor de ene opgave heb je andere partners nodig dan voor een andere opgave en die kunnen ook te vinden zijn in andere regio's of provincies. De inhoud, efficiëntie en doelgerichtheid komen centraal te staan. We zijn daarom blij dat we de samenwerking tussen de gemeenten Gorinchem, Molenlanden en Vijfheerenlanden over de provinciegrens heen kunnen blijven voortzetten en ook de ruimte kunnen bieden aan andere belanghebbende partijen om zich daarbij aan te sluiten. We nodigen hen daartoe van harte uit!"

Meer informatie is te vinden op de website www.alblasserwaardvijfheerenlanden.nl.