Gert Romijn maakt film over bombardementen bij station

Een spoor van vernieling

Suzanne Heikoop

@SHe_BDU

H'VELD-G'DAM Iedereen heeft hem wel eens met zijn camera in het dorp zien lopen. Gert Romijn maakt al vijfentwintig jaar films over Hardinxveld en de Alblasserwaard. Eind april komt zijn twintigste werk uit. De film, 'Een spoor van vernieling', gaat over de bombardementen bij Station Giessendam-Neder Hardinxveld, die in de tweede wereldoorlog plaatsvonden.

,,Het idee voor de film ontstond door reacties op mijn vorige film." vertelt Gert Romijn. ,,Twee jaar geleden kwam mijn film over de bombardementen op de Buldersteeg uit. De Historische Vereniging heeft hem toen naar al hun leden gestuurd. Dat heeft veel losgemaakt in Boven Hardinxveld, maar ook vanuit Beneden Hardinxveld kwamen er veel reacties op. Veel mensen wisten niet eens dat de bombardementen hadden plaatsgevonden en anderen wezen me op de bombardementen bij het station. Naar aanleiding van die reacties heeft de Historische Vereniging een oproep geplaatst voor mensen die er meer van wisten. Er werd gehoor gegeven aan de oproep en ik ben met die informatie aan de slag gegaan. In twee jaar tijd heb ik vijfentwintig mensen geïnterviewd. Er is uiteindelijk van twintig interviews materiaal in de film terecht gekomen. Broer Ro heeft vervolgens muziek onder de beelden gecomponeerd, wat elkaar versterkt."

De twee bombardementen vonden plaats aan het einde van de oorlog, op 26 januari en begin februari 1945. Ze werden uitgevoerd door de Engelsen, omdat er door het verzet vermoed werd dat er zendapparatuur van de Duitsers in het station of een naastgelegen koffiehuis stond. Bij de bombardementen kwamen vijf mensen om en werden tientallen huizen verwoest. De bommen misten hun doel, de zendapparatuur stond waarschijnlijk verderop in een oude school. Gert: ,,Alle geïnterviewde personen konden zich het bombardement na zeventig jaar nog wel voor de geest halen. De pannen vielen van het dak en ook de ruiten overleefden de klap niet. Één van de geïnterviewde mensen las voor uit haar tantes dagboek van de dagen rond het bombardement. Dat was erg bijzonder. Iemand anders vertelde dat door de druk van een bominslag een paard met wagen en al in de Giessen terecht kwam. Het dier is uiteindelijk door de hutspot gegaan, zo had iedereen toch nog wat te eten. Een andere bom viel bij een boer op de mesthoop. Alles zat eronder. We kunnen ons nu niet voorstellen hoe het is als alles in puin ligt en iedereen honger heeft. Ik ben gelukkig van na de oorlog, en dat wil ik graag zo houden."

Gert maakt de films niet alleen voor zijn eigen plezier. Gert: ,,Ik merk dat het filmen waarde heeft. Je legt situaties vast die je later nooit meer tegen gaat komen, zoals de films over het 'oude' Den Bout en de evacuatie in 1995. Het maken van deze film had ook niet veel later moeten gebeuren, want er zijn nog maar weinig mensen die zich iets van de bombardementen kunnen herinneren. Één van de personen die meewerkte is helaas al overleden. Gelukkig is zijn verhaal nu voor het nageslacht bewaard gebleven."

De dvd 'Een spoor van vernieling' wordt eind april door de Historische Vereniging onder de leden verspreid. Losse exemplaren zijn te verkrijgen bij de Historische Vereniging of in de winkel van Romijn, De Buurt 14. Meer informatie is te verkrijgen via familieromijn@xs4all.nl en 0184-630019.

Foto's: Voorkeur van Gert aangegeven in volgorde bestandnamen.

Fotobijschrift: Gert: ,,Ik merk dat het filmen waarde heeft". Foto: Suzanne Heikoop | SHe Fotografie