• Steeds meer mensen vinden werk of wisselen van baan.

    ANP

Gestage groei vacatures in de regio Groot Rijnmond


REGIO Eind juni 2018 verstrekte UWV 29.868 WW-uitkeringen in Groot Rijnmond (arbeidsmarktregio's Drechtsteden, Gorinchem en Rijnmond). Dit zijn er 1.341 minder dan de maand daarvoor. De daling van 4,3 procent is gelijk aan de landelijke daling. In de eerste helft van 2018 was de nieuwe instroom van WW-uitkeringen in Groot Rijnmond 15 procent lager dan in de eerste helft van 2017. De daling vlakt wel af. De WW-daling komt vooral op conto van de technische, bedrijfseconomische en administratieve beroepen. Het aantal vacatures groeide en zal zich op een hoog niveau handhaven.

Het WW-percentage, dat wil zeggen het aantal WW-uitkeringen ten opzichte van de beroepsbevolking, is in Drechtsteden (3,0 procent) en Gorinchem (2,4 procent) lager dan het Nederlands gemiddelde (3,2 procent). Rijnmond (3,4 procent) beweegt zich gestaag naar het landelijke gemiddelde. Bijna de helft van de daling in de drie regio's vond plaats in zorg en welzijn en de financiële en zakelijke diensten (inclusief uitzendbureaus)

UWV verstrekte in Groot Rijnmond 18.696 nieuwe WW-uitkeringen van januari tot en met juni 2018. In vergelijking met de eerste helft van 2017 zijn dat er 3.352 minder. Dit is een daling van 15 procent. De landelijke daling was met 17 procentwat hoger dan die van de regio. De grootste absolute afname is te zien bij werkzoekenden met een technisch beroep of een beroep op het gebied van bedrijfseconomie of administratie. Bij creatieve en taalkundige beroepen en technische beroepen was de relatieve afname het grootst. Vooral de afname bij dienstverlenende en commerciële beroepen speelde in Groot Rijnmond een kleinere rol dan in de rest van Nederland.

De economie groeit. Het aantal vacatures zal zich op een hoog niveau handhaven. Mensen veranderen ook vaker van baan en babyboomers gaan met pensioen. In de periode van april 2017 tot en met maart 2018 zijn er in Groot Rijnmond in totaal 95.900 vacatures ontstaan. Dat zijn 13.300 meer vacatures (+16 procent) dan dezelfde periode daarvóór. De arbeidsmarkt is wederom een stukje krapper geworden, werkgevers blijven moeite houden om gekwalificeerd personeel voor hun openstaande vacatures te vinden.

In de regio namen de vacatures in bedrijfseconomische en administratieve beroepen en technische beroepen het meest toe. Binnen de segmenten met de grootste toename in het aantal vacatures, laten de volgende beroepen een forse groei zien zien: Werkvoorbereiders en calculators bij transport logistiek beroepen; medewerkers en supervisoren klantenservice bij receptionisten telefonisten; financieel-administratief medewerkers bij boekhoudkundig medewerkers; schadebehandelaars, assistentaccountans en datamanagers bij boekhouders.Mechanisch operators procesindustrie bij productiemachinebedieners; onderhouderhoudsmonteurs machines/installaties bij machinemonteurs; productiemedewerkers bij hulpkrachten bouw industrie.

Voor HR-professionals die zich met personeelswerving bezighouden, heeft UWV de notitie
'Moeilijk vervulbare vacatures. Oplossingen uit de praktijk' gepubliceerd.

Voorbeelden van beroepen waar meer vacatures voor kwamen, zijn: Supervisoren en medewerkers klantenservice, werkvoorbereiders, calculators, datamanagers, schadebehandelaars en financieel-administratief medewerkers bij bedrijfseconomische en administratieve beroepen; mechanisch operators procesindustrie en voedingsmiddelenindustrie, productiemedewerker, onderhoudsmonteurs machines en installaties en bouwarbeiders afbouw bij technische beroepen.