• Ria Scholten

Gezicht van de zaak: Edwin Boerman

H'VELD-G'DAM ,,Wij bekijken bij bedrijven wat zij kunnen doen op het gebied energiebesparing, waarbij wij rekening houden met de hierop betrekking hebbende wetgeving." Aan het woord is Edwin Boerman van Tienmorgen Advies. ,,Ondernemers in het MKB en Grootbedrijf, maar ook non-profit organisaties en gemeenten kunnen bij ons terecht voor adviezen op het gebied van duurzaam ondernemen, duurzaam bouwen en verbouwen en een duurzaam beleid."

,,Het is niet algemeen bekend dat bedrijven met een minimumverbruik van 50.000 kilowatt of 25.000 kubieke meter gas per jaar een zorgplicht hebben", vertelt Edwin. ,,Dit houdt in dat aandacht dient te worden besteed aan de verplichte energiebesparende maatregelen en maatregelen met een terugverdientijd tot en met vijf jaar. Veel bedrijven houden zich al bezig met het thema duurzaamheid, maar doen dit niet structureel. Wij begeleiden hen volledig op weg naar energiebesparing met een zo laag mogelijke investering in combinatie met een zo hoog mogelijk rendement."

,,Een paar voorbeelden: Bedrijven besparen energie, maar vergeten om subsidie aan te vragen of zijn kortweg niet op de hoogte van de mogelijkheid om dit te doen. Daarnaast ontbreekt vaak een goede controle op het positieve effect van de genomen maatregelen. Bedrijven gaan enthousiast aan de slag en komen er na verloop van tijd achter dat het positieve resultaat lager is dan verwacht om vervolgens het thema energiebesparing op een lager pitje te zetten."

Edwin vertelt verder: ,,Medio 2019 wordt het nieuwe Activiteitenbesluit Milieubeheer van kracht. Daarin staat letterlijk dat bedrijven verplicht zijn om te melden of zij alle verplichte energiebesparende maatregelen hebben uitgevoerd. Afhankelijk van de uitkomst van deze meldingsplicht kan er worden gehandhaafd. De Milieudienst verlangt dan van de betreffende ondernemer een plan van aanpak. Wij begeleiden de ondernemer om nu al de juiste stappen te zetten zodat de controle op investeringen bij de eindgebruiker blijft liggen en hij niet voor onverwachte uitgaven komt te staan.",,Naast de besparing op het energieverbruik kijken we ook naar de energiekosten. Het is zaak om de prijs op het meest gunstige tijdstip vast te leggen. Het is namelijk mogelijk om energie lange tijd van te voren in te kopen." Info: www.tienmorgenadvies.nl, 0184-633875.