• Opening Gezondheidscentrum

    Richard van Hoek Fotografie

Gezondheidscentrum voldoet aan parkeerafspraken

H'VELD-G'DAM De gemeente heeft van één bewoner van de Peulenstraat een klacht ontvangen over parkeeroverlast bij het nieuwe gezondheidscentrum. Daarop zijn ambtenaren ter plekke de situatie bij het voormalige Rabobankgebouw gaan beoordelen. Maar volgens de gemeente voldoet het gezondheidscentrum zo goed als aan alle vooraf gemaakte afspraken.

Zo zijn er beneden in de Cornelisweer 21 nieuwe parkeerplekken aangelegd. Ook is het aantal parkeerplaatsen op het plein aan de Peulenstraat geoptimaliseerd. Dat plein valt tegenwoordig in de parkeerschijfzone. De handhaving daarvan ligt bij de politie en de buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA), laat de gemeente weten aan de TAB die vragen over de parkeersituatie had gesteld.

De gemeente wil nog wel een keer een telling houden van het aantal geparkeerde auto's bij het gezondheidscentrum. Dat zal waarschijnlijk volgend jaar zijn.