• Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

Gondelvaart in het vooruitzicht

GIESSEN-OUDEKERK Tijdens de drukbezochte ledenvergadering van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk is besloten dat op 8 september de 37ste gondelvaart wordt gehouden. De straten en tuinen zijn van 5 tot en met 10 september verlicht en versierd. Hiervoor wordt op 15 maart een informatieavond gehouden in café Olt Ghiessen.

Voor koningsdag heeft het bestuur voorgesteld het aloude ringsteken in ere te herstellen. Verder zijn er die dag de traditionele aubade, kinderspelen, puzzeltocht en lampionoptocht. Tijdens de vergadering werd tevens afscheid genomen van penningmeester Inge Westerhout en secretaris Goof van Rijswijk. Inge kreeg uit handen van bondsbestuurslid Adriaan van der Pols de bronzen legpenning en bijbehorende draagspeld overhandigd. Dit, als blijk van waardering voor haar inzet en trouw. Goof had deze vorig jaar al ontvangen. Voorzitter Aukje van Dijk stelde namens het bestuur voor beiden te benoemen tot erelid, wat door de aanwezigen met applaus werd beantwoord. Eric Boer volgt Inge op als penningmeester en Jan van der Vlies neemt de secretariële taken van Goof over. Anke van Garderen en Menno van Harten werden gekozen als nieuwe bestuursleden.

Aan het eind van de vergadering hadden de bestuursleden een ludieke playback act in petto voor Inge en Goof. Na het sluiten van de vergadering bleef het nog lang gezellig in café Olt Ghiessen.