• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie
  • Suzanne Heikoop | SHe Fotografie
  • Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

Gratis zonnepanelen ruim 300 huurders Fien Wonen

H'VELD-G'DAM Fien Wonen gaat dit jaar kosteloos zonnepanelen aanbrengen op ruim 300 woningen. De besparing die hierdoor op het energieverbruik wordt gerealiseerd, komt volledig ten goede van de huurders. Zo werkt Fien Wonen aan betaalbaarheid en duurzaamheid.

,,We zijn deze week gestart met een veel groter traject waarin we circa 1800 woningen de komende jaren gaan voorzien van een duurzame energiebron," aldus Elisabeth ter Borg directeur-bestuurder van Fien Wonen. ,,De eerste 300 woningen zijn geselecteerd op basis van de ligging van de woning en het dak en de kwaliteit van de woning. Daarnaast kunnen we niet alle 1800 in één keer doen. De huurders waarbij de zonnepanelen geplaatst worden, krijgen van ons tijdig bericht. Dit plan en de uitvoering ervan hebben we natuurlijk wel eerst besproken en vastgesteld met onze huurdersorganisaties."

Fien Wonen investeert volop in het energiezuinig maken van de huurwoningen. Ter Borg: ,,Wij vinden het belangrijk om met elkaar bij te dragen aan een beter milieu door voor duurzame oplossingen te kiezen. De komende jaren plaatsen we daarom niet alleen zonnepanelen. Sommige woningen zijn daarvoor niet geschikt en voor die woningen moeten we samen naar alternatieve energiebronnen zoeken. Tegelijkertijd maken we ons sterk om wonen betaalbaar te houden voor onze huurders. Met de uitvoering van dit plan, realiseren we twee doelstellingen; structureel lagere woonlasten voor deze huurders en hun woningen energiezuiniger maken. Gratis zonnepanelen aan onze huurders verstrekken, is zo'n duurzame oplossing die je van Fien Wonen kunt en mag verwachten."