• Wout Dame bij zijn IJsclubgebouw

    Aart Vermeij

HAGI-vrijwilliger Wout Dame: 'Ik doe het voor de kinderen'

H'VELD-G'DAM Vrijwilligers zijn onmisbaar in de samenleving. Ook in Hardinxveld-Giessendam wordt er veel werk verzet door vrijwilligers. Aart Vermeij spreekt om de week met een van deze Hardinxveldse vrijwilligers. Wout Dame van IJsclub De Putten bijt het spits af. ,,Ik doe het voor de kinderen want die moeten leren schaatsen."

Door Aart Vermeij 

Hoe is uw naam?

Wout Dame

Waar en wanneer bent u geboren?

Ik ben op 10-04-1951 in Werkendam geboren en na 3 maanden naar de Rivierdijk in Boven-Hardinxveld verhuisd.

Waar doet u vrijwilligerswerk?

Ik ben vrijwilliger bij de IJsclub De Putten in Boven Hardinxveld

Waar is die te vinden?

De IJsclub is nu te vinden aan de Wilhelminastraat in Boven-Hardinxveld. In 1927 is de vereniging gestart en dat was tegenover de ingang van nu. Daar had je de weilanden, de Puttenlanden genoemd. Vandaar ook de naam De Putten.

Wat wordt er door uw club gedaan?

De IJsclub is er tot instandhouding en bevordering van de schaatssport. Dat is kort door de bocht gezegd, maar er komen heel wat handelingen aan te pas om hieraan te voldoen. Zoals het onderhoud van het clubhuis, het terrein, de verlichting, de machines, maar ook de veiligheid van de baan. Voordat we ook maar weten of er ijs komt, wordt half november het terrein van 230 x 75 m tot de helft van de ijsvloerhoogte automatisch met water uit de sloten gevuld en per pomp in 48 uur op juiste hoogte gebracht. En gáát het dan vriezen, dan moeten de handen weer uit de mouwen gestoken worden om er een veilige en goede baan van te maken en te houden. De kantine wordt dan door vrouwen bemand, zij hebben een cursus gevolgd over hygiëne e.d. In de wijde omgeving is onze baan vaak het eerste open. Dit jaar hebben klein en groot vier dagen van de ijsbaan kunnen genieten.

Is er na 2 jaar geen ijs geweest en ziet dat er in het derde jaar ook weer naar uit, dan organiseren we ijspret op de overdekte schaatsbaan in Breda waar de kinderen, bestuur en andere vrijwilligers met de bussen van Verschoor naar toegebracht worden.

Wat is uw taak?

Ik ben voorzitter vanaf 2014 en houd ervan dingen te organiseren. Toen het dit jaar sprake van was dat het zou gaan vriezen, moest de baan bekeken worden op gevaarlijke plekken. Hoe we deze plekken kunnen afschermen zodat er geen ongelukken gebeuren. Ook in het organiseren van kortebaan wedstrijden heb ik plezier.

Wij zijn geen lid van de KNSB. Dit heeft als voordeel dat er aan dit instituut geen geld hoeft te worden afgedragen, zodat de prijs laag gehouden kan worden. Inschrijfgeld is eenmalig € 2,50. Per jaar is de contributie € 3,50 voor zowel de inschrijving als de contributie is dit voor het hele gezin en daarvoor mogen alle gezinsleden schaatsen.

Wat is er mooi aan dit werk?

Ik doe het voor de kinderen want die moeten leren schaatsen. Er zijn erbij die de eerste dag aan het schuifelen zijn, de tweede dag al wat sneller gaan en de derde dag al over de baan scheuren. Prachtig!

Maar ook merk je dat ouderen er nog plezier in hebben te komen als er ijs ligt. Ze kijken dan naar het schaatsen en nuttigen Punch of iets anders. Het is gewoon een hechte groep. Daar geniet ik van.

Wat is er moeilijk aan dit werk?

De enige moeilijkheid zou zijn passende bestuursleden te vinden, zodat het werk continueert. Maar tot nu toe is het altijd weer gelukt.

Meestal moet er samengewerkt worden, hoe gaat dat?

Er wordt 1 x per jaar een ledenvergadering belegd in "Het Hart", leden kunnen heel uitlopende vragen stellen, omdat de 9 bestuursleden ieder hun eigen vaardigheden en kennis bezitten, kunnen we die altijd wel beantwoorden.

Als bestuur komen we 4 x per jaar bij elkaar in het clubgebouw.

Altijd zijn er genoeg leden die bereid zijn te helpen. Als we alleen al denken aan het clubgebouw dat in 2000 gebouwd is en bijna alles door de leden zelf is gedaan. Mensen, maar ook bedrijven konden stenen, dakpannen en heipalen kopen, daardoor was de clubkas nadien niet leeg.

De Boven-Hardinxvelders zijn heel trots op de ijsbaan, dat kwam wel heel erg uit toen de Gemeente de ijsbaan wilde onteigenen. Boven-Hardinxveld in rep en roer!

We hebben nu met de Gemeente besprekingen gevoerd om de ijsbaan 's zomer zo nodig als waterberging te laten fungeren.

Er is een goede wisselwerking tussen bestuur en leden. laatst was iemand op de baan gevallen dan wordt er gezorgd dat de familie op de hoogte wordt gesteld, vakkundig verband wordt aangelegd of er wordt een bezoek gebracht als blijkt dat één van de kinderen haar pols heeft gebroken.

Waarom koos u juist voor dit vrijwilligerswerk?

Ik werd er voor gevraagd.

Hoe lang hoopt u dit werk nog te doen?

Zolang ik gezond blijf en er plezier aan beleef.

Heeft u betaald werk gedaan?

Ik heb 2 x een hartinfarct gehad, mijn baas dacht niets meer aan mij te hebben en ergens anders werk vinden valt dan ook niet mee. Dus als stukadoor voor mijzelf begonnen en dit heb ik vele jaren met plezier gedaan.