• Huib Kooyker

HaGiHopper wordt Drechthopper

H'VELD-G'DAM Per 1 januari 2018 verzorgt de Drechthopper het taxivervoer in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. De Drechthopper neemt alle ritten over van de HaGiHopper. Dat komt doordat de gemeente Hardinxveld-Giessendam aansluit bij het samenwerkingsverband Drechtsteden.

De huidige HaGiHopper is bedoeld voor inwoners van de gemeente Hardinxveld-Giessendam met een gemeentelijke Wmo-indicatie voor collectief vraagafhankelijk vervoer en voor mensen van 75 jaar en ouder. Vanaf 1 januari 2018 wordt dat de Drechthopper. Net als de huidige HaGiHopper is de Drechthopper collectief vervoer voor mensen die door een beperking geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer en voor ouderen vanaf 75 jaar.

Om met de Drechthopper te reizen is een Drechthopperpas nodig. De Sociale Dienst Drechtsteden regelt vanaf 1 januari 2018 de uitgifte van Drechthopperpassen voor inwoners van Hardinxveld Giessendam. Meer informatie over de Drechthopper is te vinden via www.drechthopper.nl<http://www.drechthopper.nl>.

Inwoners van Hardinxveld-Giessendam die nu gebruik maken van de HaGiHopper hebben een brief gehad met informatie over de overgang van HaGiHopper naar Drechthopper. In december krijgen zij een Drechthopperpas thuis gestuurd om ritten te kunnen boeken voor 2018. Gebruikers van de HagiHopper die geen brief hebben gehad, kunnen contact opnemen met de Drechthopper via 088 505 8505.