• BDUmedia

Hardinxveld-Giessendam formeel toegetreden tot Drechtsteden

H'VELD-G'DAM Hardinxveld-Giessendam maakt sinds vandaag officieel deel uit van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden (GRD) en het Drechtstedennetwerk. De afgelopen twee jaar is hard gewerkt aan de invlechting, die volgens planning en binnen gestelde financiële kaders is verlopen.

Door de samenwerking van de zeven gemeenten, kunnen de Drechtsteden meer doen én bereiken. De samenwerking geeft de Drechtsteden meer slagkracht op bestuurlijk en uitvoeringsniveau want samen vormen ze een stedelijk gebied met 288.000 inwoners dat qua omvang vergelijkbaar is met een stad zoals Utrecht. De toetreding heeft ook toegevoegde waarde voor de regionale economie en arbeidsmarkt doordat er gedacht wordt vanuit een gezamenlijk belang.

Burgemeester Dirk Heijkoop: ,,Het is zover, de invlechting is voltooid. Ik ben trots op de gemeente Hardinxveld-Giessendam en de Drechtsteden. We hebben een goed fundament gelegd voor een vruchtbare samenwerking."

Het samenwerken levert ook schaalvoordelen op voor alle deelnemende gemeenten. Wethouder Peter Verheij uit Dordrecht: ,,Dat komt o.a. doordat we gezamenlijk bedrijfsvoeringstaken uitvoeren en diensten van de sociale dienst delen. Maar we stellen ook gezamenlijk beleid vast. Een mooi recent voorbeeld is de groeiagenda waarin zaken staan benoemd op het gebied van bereikbaarheid en (aantrekkelijk) wonen. Door hierin gezamenlijk op te treden, hebben we meer slagkracht."

  

Net als de andere zes gemeenten behoudt ook Hardinxveld-Giessendam haar eigen karakter en identiteit. Voor de meeste inwoners verandert er dus weinig omdat het regelen van zaken als een nieuw rijbewijs of paspoort via het gemeentehuis blijft verlopen. Cliënten van de sociale dienst en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) ondervinden wel verandering. Hierover zijn zij persoonlijk geïnformeerd.