• Raadzaal Gemeentehuis

    Richard van Hoek Fotografie

Hardinxveld kiest voor Drechtsteden

Ward den Besten

H'VELD-G'DAM Als het aan Hardinxveld ligt, bestaat de Drechtsteden voortaan uit zeven gemeenten. Donderdag besloot de meerderheid van de raad dat Hardinxveld zich bij Drechtsteden wil voegen. Het was een verre van unaniem besluit. De negen stemmen van coalitiepartijen T@b en SGP waren voldoende om aansluiting bij Drechtsteden erdoor te drukken. De vier oppositiepartijen maakten een week eerder al bekend niet achter de beslissing te staan. Op de slotvraag van burgemeester Roel Augusteijn: ,,Wie van u is voor dit voorstel?'', ging van hun kant dan ook geen ene hand omhoog. Een amendement en een motie werden daarnaast afgewezen. Het burgerinitiatief vindt wel doorgang.

Tijdens het debat dat op het scherp van de snede werd gevoerd, konden de oppositie en coalitie elkaar niet overtuigen van hun gelijk. De een vroeg om meer tijd, omdat ,,er onvoldoende informatie beschikbaar is om een afgewogen besluit te nemen.'' De ander wilde nu eens duidelijkheid. Voor SGP en T@b is de beschikbare informatie wel voldoende om een keus te maken. Volgens T@b-raadslid Robert Philippo is ,,alle voorhanden informatie al volledig uitgemolken'' en zal uitstel ,,niets extra's opleveren''. Beide partijen loven de economische kracht van Drechtsteden en de democratische legitimiteit van de gemeenschappelijke regeling, daarmee verwijzend naar de Drechtraad.

De oppositie is echter niet overtuigd van alle voordelen van Drechtsteden. Voor ChristenUnie, PvdA, CDA en VVD blijft het onduidelijk hoeveel alles gaat kosten en wat de gevolgen zullen zijn voor de dienstverlening en het sociale domein. Ook hadden ze graag meer uitleg van Gorinchem gehad over diens offerte. Het Hardinxveldse college had twee dagen ervoor zoveel mogelijk de vragen daarover beantwoord die door alle partijen waren gesteld, maar ook dat mocht niet baten.

De oppositiepartijen trachtten met een amendement uitstel voor elkaar te boksen. Het bleek tevergeefs. Ook een motie om de handelswijze van het college met betrekking tot de burgerpeiling af te keuren belandde in prullenbak. De coalitie deed nog wel een poging om de oppositie tegemoet te komen. Maar voor ChristenUnie, PvdA, CDA en VVD was de handreiking onvoldoende om met het voorstel in te stemmen. Wel werd het burgerinitiatief dat door Gert Maas is ingediend procedureel goedgekeurd. Dat betekent dat eind oktober de raad een besluit moet nemen of er een referendum komt over de gekozen richting. Al zal het initiatief eenzelfde leven zijn beschoren als het amendement en de motie.

Nu de raad voor Drechtsteden heeft gekozen, kan er een formeel verzoek de deur uit. De uiteindelijke beslissing om toe te mogen treden, ligt bij Drechtsteden.