• lintjesregen 2015 Hardinxveld-Giessendam

    van Houwelingen FOTOGRAFIE

Hardinxveld reikt zeven lintjes uit

H'VELD-G'DAM Burgemeester Roel Augusteijn heeft vanmorgen in het gemeentehuis van hardinxveld-Giessendam bij zeven mensen een koninklijke onderscheiding opgespeld. Frans Peereland, Johannes van Winden, Jan van Wingerden, Willem Jan Daniel Wiebosch, Thea Bakker-Santing, Gerrit de Vos en Janna van den Hil-van de Werken mogen zich van af vandaag Lid en de Orde van Oranje Nassau noemen.

Frans Peereland krijgt zijn lintje onder andere voor zijn vrijwilligerswerk voor stichting gemeenschapshuis Boven-Hardinxveld. Daarnaast zette hij zich jarenlang in voor de Indische vereniging OWTS. Peereland is al meer dan 40 jaar lid van de FNV en zet zich sinds 1995 uin als vrijwilliger voor het Gorcums Museum.

Adrianus Johannes van Winden hield zich in het verleden ondermeer bezig met het organiseren van oecumenische kerstsamenkomsten. Daarnaast is hij jarenlang regisseur geweest van toneelvereniging Soeffle. Ook de oudercommissie van de openbare basisschool i Bleskensgraaf kon op zijn hulp rekenen. Sinds 1975 verricht de heer Van Winden vrijwilligerswerk voor de Rooms katholieke kerk Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand in Sliedrecht. Ook is hij sinds 2000 mantelzorger.

Jan van Wingerden is sinds 2002 bestuurslid van het Sinterklaascomite. Ook zet hij zich al jaren in als vrijwilliger en ouderraadslid voor de Merwedeschool. Daarnaast is hij een actie lid van de politie partij T@B en tot 2009 was hij bestuurslid CNV Houtbouw. familie, vrienden en kennissen doen nooit tevergeefs een beroep op decorandus. Hij staat iedereen met raad en daad belangeloos bij en is de stille kracht bij de realisering van tal van activiteiten. Ook het Merwewadecollege in Gorinchem, heeft jaren plezier gehad van zijn inzet.

Decorandus Willem Jan Daniel Wiebosch is jarenlang voorzitter geweest van de Stichting Pieter Vermeulen Museum / centrum voor natuur- en milieueducatie (PVM). Op het moment is hij secretaris van de Nederlandse Vereniging voor belangstellenden in spoor- en tramwegwezen (NVBS) en bestuurslid / financieel beheerder Amsterdamse Studenten Ekklesia. Vanaf 1978 verrichte hij diverse politieke functies voor de PvdA en vervolgens vanaf 1990 voor Groen Links. Ook is decorandus lid van het Landelijk Stafbureau Ondernemersklankbord Den Haag. In het verleden heeft decorandus zich ingezet als penningmeester binnen het bestuur Buurtwerk Zuidoost (Bijlmer) en als lid van de raad van Toezicht RIAGG Zuid Kennemerland.

Thea Bakker-Santing is sinds 2007 bestuurslid Passage Gewest Zuid-Holland/Noord Brabant. Sinds 2009 is zij gastvrouw bij de uitgifte van de voedselpakketten bij de Stichting

Voedselbank Hardinxveld-Giessendam. Tevens ondersteunt zij het pastoraat PKN-gereformeerde kerk. Mevrouw Bakker-Santing heeft in alle gemeenten waar haar echtgenoot als predikant werkzaam is geweest vrijwilligerswerk op uiteenlopende terreinen verricht.

Gerrit de Vos is voorzitter van de WAO- en AAW-vereniging 'Mensen voor Mensen', hij verricht chauffeurswerk en overig vrijwilligerswerk voor de Stichting Contact

Oost-Europa, is vrijwilliger voor Stichting Kringloop De Cirkel en steekt zijn handen uit de mouwen bij de Hervormde Gemeente Giessendam-Neder-Hardinxveld. Samen met zijn echtgenote ondersteunt de heer De Vos een hoogbejaarde tante. De heer De Vos is sinds 1961 tot heden lid van Algemene Christelijke Bond van Vervoerspersoneel, rechtsvoorganger van de huidige vakorganisatie CNV Vakmensen. Hij heeft gedurende meer dan 15 jaar ongeveer drie uur per week het penningmeesterschap van de afdeling

Hardinxveld-Giessendam van de Algemene Christelijke Bond van Vervoerspersoneel vervuld. Ook is hij hier secretaris van geweest.

Janna van den Hil-van de Werken is sinds 2004 pleegouder en heeft in deze periode, samen met haar echtgenoot, enkele tientallen kinderen voor kortere of langere tijd opvang geboden. Ook is zij vrijwilliger en lid van de ouderraad van de o.b.s.Merwedeschool in Hardinxveld-Giessendam. Sinds 2009 is decorandus bestuurslid Personeelsvereniging Woonzorgcentrum De Lange Wei. Van de Hil heeft naast het verlenen van opvangfaciliteiten aan pleegkinderen ook opvang geboden/steun verleend aan inwoners van de

gemeente die tijdelijk hulp nodig hadden.