• Simon Fousert

Hardinxveldse onderwijsman gaat met pensioen

H'VELE-G'DAM Ton van Deutekom, directeur van OBS de Merwedeschool en OBS de Driemaster, gaat met pensioen. Donderdag 15 juni neemt hij officieel afscheid. Op de achtergrond blijft hij nog even betrokken en ook daarna is stilzitten nog geen optie. ,,Ik ben nog niet klaar."

door Simon Fousert

Ruim veertig jaar in het onderwijs zitten er bijna op. Volgende week donderdag wordt Van Deutekom (65) de hele dag door in het zonnetje gezet. Overdag neemt hij afscheid op de scholen (Driemaster Westwijk, Driemaster Wielwijk en Merwedeschool). Tussen 15.15 en 16.45 uur kunnen (oud)ouders en (oud)leerlingen hem de hand schudden op de locatie aan de Pietersweer en 's avonds is er een feest voor genodigden. Van hem zelf was dat niet zo nodig. ,,Eigenlijk wilde ik het met stille trom voorbij laten gaan, maar op een gegeven moment hoor je toch dat mensen iets willen doen. Het lastige is dat je de regie moet loslaten, dat is iets wat ik normaal niet doe."

In zijn werkkamer aan de Pietersweer vertelt hij enthousiast over het onderwijs, zijn vak. Van Deutekom begon als leerkracht in Papendrecht, werd vervolgens adjunct en later directeur van de Weerenhonck (voorloper van de Driemaster), waar hij in de jaren tachtig verschillende kleine scholen met elkaar zag fuseren. Eerst in de buitengebieden van het dorp, later ook in Beneden-Hardinxveld. Vanaf 2000 ontstond zijn huidige functie van meerscholendirecteur toen de Merwedeschool aan zijn functie werd toegevoegd. Voor elke locatie stelde hij een locatieleider aan. Het werd een stokpaardje. ,,Ik vond en vind dat elke locatie zijn eigen gezicht moet hebben." Op die manier hoefden deze locatieleiders zich minder bezig te houden met personeel, beleid of financiën: deze zaken kwamen vooral op Van Deutekoms bordje terecht. ,,Waar ik trots op ben, is dat De Driemaster een inclusieve school is geworden. Iedereen is welkom, ongeacht geloof, beperking of achtergrond. Vroeger stuurden we kinderen nog door naar het speciaal onderwijs, nu niet meer. Dat past ook bij het passend onderwijs. Ja, het is misschien zo dat er grote verschillen zijn en dat dit ook extra aandacht vraagt, maar de kinderen hebben en houden wel hun sociale leven met hun vriendjes. Dat vinden wij veel waardevoller." Ook geeft Van Deutekom aan trots te zijn op de samenwerking tussen de drie scholen, maar ook tussen alle scholen in Hardinxveld.

Een ander punt waar Van Deutekom niet over uitgepraat raakt is het dit jaar geïntroduceerde leerprogramma Snappet. Dat is een een tool waar leerlingen vanaf groep 4 op hun eigen niveau hun lessen volgen en waar de ontwikkeling van het kind op allerlei manieren geregistreerd wordt. ,,Bij het overgrote deel van de leerlingen is groei te zien", weet de geboren Leerdammer. ,,Ook bij kinderen die op een lager niveau zitten. Ze groeien dus wel. Natuurlijk waren de ouders zenuwachtig - wij ook - toen we startten, maar als je de resultaten ziet, weet je waar je het voor doet." Tot eind november is hij nog actief in en rond de scholen. Hij rond de plannen voor een verbouwing af en zal opvolger Monique de Hon inwerken en introduceren in zijn netwerk. ,,Heel belangrijk. Onderwijs is ook ondernemen geworden." Al met al zorgt het er nu voor dat er wat opties voor de toekomst op tafel liggen. Eerst geniet hij met zijn vrouw van meer vrije tijd.