• 5304675_dst35 waterschap.jpg

    Esther Coumans

Heffingen Waterschap stijgen met 5%

H'VELD-G'DAM Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft op vrijdag 30 november de begroting 2019 definitief vastgesteld. In de begroting staat wat het waterschap wil uitgeven in 2019 om aan zijn taken te kunnen voldoen en welke inkomsten er zijn. De waterschapsheffingen stijgen met circa 5%. De stijging is naast de prijs- en loonontwikkeling een rechtstreeks gevolg van de maatregelen die Waterschap Rivierenland neemt ter bescherming tegen overstromingen en het zorgen voor voldoende en schoon water in het rivierengebied.

In het gebied van Waterschap Rivierenland betaalt een gemiddeld gezin met een huurwoning in 2019 in totaal circa 262,- euro aan waterschapslasten. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde 250.000 euro) betaalt in 2019 in totaal circa 370,- euro aan waterschapslasten.

In het gebied van de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden bedraagt de aanslag voor een gemiddeld gezin met een huurwoning 305,- euro. Een gemiddeld gezin met een eigen woning (WOZ-waarde 250.000 euro) betaalt 446,- euro. De aanslag is hoger dan in de rest van het gebied, omdat Waterschap Rivierenland er ook zorgt voor de polderwegen buiten de bebouwde kom.