• Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

    Suzanne Heikoop | SHe Fotografie

'Het is een zegen waarnemend burgemeester te zijn'

H'VELD-G'DAM Twee weken na de installatie van burgemeester Dirk Heijkoop was het moment voor zijn voorganger om in de spotlight te staan. Donderdag nam oud-burgemeester Roel Augusteijn officieel afscheid in hetzelfde zaaltje waar hij veertien dagen eerder de ambtsketen moest inleveren. Onder grote belangstelling en luid applaus zwaaide de oud-burgemeester af om aan zijn nieuwe klus in Haaren te beginnen.

door Ward den Besten

,,Het is een zegen om waarnemend burgemeester te zijn'', sprak Augusteijn na afloop de menigte toe. Eerder die middag hielden de Dordtse burgemeester Arno Brok en Commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, Willibrord van Beek, een klein symposium over regionale samenwerking. Beiden concludeerden dat het vertrouwen in burgemeesters overeind is gebleven in tijden dat het wantrouwen richting de politiek groeit. Brok noemde Augusteijn daarbij ,,een representant van hoe mensen een burgemeester graag zien.''

Onafhankelijkheid van een burgemeester is een belangrijke factor die bijdraagt aan dat vertrouwen. En het is ook die onafhankelijkheid, die Augusteijn zo plezierig vond aan het vak. Omdat het bovenal geldt voor een waarnemend burgemeester. Augusteijn vertelt dat hij een bestuurlijke carrière niet per se ambieerde. Zijn interesse ging uit naar het abstracte van de democratie. Hoe hoort democratie te werken. Hij voelde zich ook als een vis in het water als het ging over gemeentelijke herindeling, waar hij als burgemeester in Hardinxveld en in Maasdonk mee te maken kreeg. Omdat dan opnieuw nagedacht moet worden hoe de democratie moet fungeren.

Hoe Augusteijn uiteindelijk in het openbaar bestuur terecht is gekomen, wist Van Beek te vertellen. Beiden kwamen elkaar veelvuldig tegen tijdens hun politieke loopbanen. Zo leerde Van Beek hem kennen ,,als een ambitieuze secretaris'' van de CDA-fractie in het Brabantse dorp Maarheeze, waar ze allebei opgroeiden. Ze kwamen elkaar begin jaren negentig opnieuw tegen in de provincie. In 2012 werd Van Beek burgmeester van Bernheeze. ,,En wie was toen mijn buurman, daar had je hem weer, als burgemeester van Maasdonk.'' De twee zijn elkaar sindsdien blijven opzoeken, laat de commissaris weten.

Voor Augusteijn ligt zijn nieuwe uitdaging in het dorpje Haaren, dat ook met bestuurlijke herindeling te maken heeft. Hij zal daar advies over uitbrengen. ,,Het moet dicht bij de mensen blijven, want dat is toch wat mij het meest bezighoudt'', vertelt Augusteijn over zijn eigen functioneren. ,,Zorg ervoor dat de democratie blijft functioneren, zoals die hoort te functioneren'', waren zijn passende slotwoorden als advies richting Hardinxveld en de Drechtsteden.